Форма проведення:           відкритий мікрофон

 

Час і місце проведення:  28 серпня 2019 року

          10-00, актова зала

 

Регламент:    доповідачу – до 15 хв.

    виступи – до 7 хв.

              інформації – до 3 хв.

 

Хід засідання педради

Протокольна частина

 

Порядок денний:

 

І. Аналіз стану навчально-виховної роботи за 2018-2019 н.р. та завдання педагогічного колективу на новий 2019-2020 н.р.)

Доповідь  директора Крик Т.М..

 

ІІ. Обговорення доповіді (запрошуються члени педагогічного колективу для участі в обговоренні)

    1.Фахова компетентність учителя як важлива умова при впровадженні нових Державних стандартів у школі.

Виступ заступника директора з НВР Горловської А.Г.

 1. Реалізація освітніх програм за 2018-2019 н.р. НУШ – від концепції до результатів.

                     Виступ  заступника директора з НВР Шеметилло В.О..

 1. Якісне особисте зростання учнів школи: від реалізації виховних проектів до вступу в життя.

                Виступ заступника директора з НВР Мотишиної І.М.

 

  ІІІ. Про затвердження річного плану роботи навчального закладу

                          Інформація директора школи Крик Т.М.

 

 1. IV. Проект рішення педагогічної ради

 

 1. V. Різне

 

 1. Про навчальні екскурсії та навчальну практику в 1-4-их, 5-8-их і 10 класах у 2019-2020 навчальному році (пропозиція до затвердження заступника директора з навчально-виховної роботи Мотишиної І.М.)
 2. Про оцінювання учасників навчально-виховного процесу:

2.1. Про оцінювання учнів 2-А та 2-Б класів з ІІ семестру.

 

 

 

 

 

2.2.Про оцінювання інтегрованого курсу «Мій Київ» та курсу «Етика» у 5-6 класах (інформація заступника директора з навчально-виховної роботи Шеметилло В.О.)

2.3.Про вивчення предмету «Трудове навчання» у 5-11 класах реалізується за навчальною програмою курсу «Трудове навчання. Інформаційні технології» за авторською програмою Ломаковської Г.В., Ривкінда Й.А. (інформація заступника директора з навчально-виховної роботи Шеметилло В.О.)

2.4. Про оцінювання факультативних занять (інформація заступника директора з навчально-виховної роботи Шеметилло В.О.).

 1. Затвердження:

– громадських доручень;

– режиму роботи школи;

– правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

– графіка чергувань;

– складу атестаційної комісії педагогічних працівників;

– конфліктної комісії;

– комісії по списанню матеріальних цінностей;

– брокеражної комісії;

– комісії з адміністративно-громадського контролю

(директор школи Крик Т.М.)

 1. Про розробку та виконання плану заходів щодо реалізації Закону України «про забезпечення функціонування української мови як державної», затвердженого Верховною радою України від 25 квітня 2019 року № 2704-VІІІ. (Шеметилло В.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи)
 2. Про організацію медичного огляду учнів та трудового колективу

 (Мотишина І.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи)

 1. Про організацію та режим роботи ГПД

(Шеметилло В.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи)

 1. Про наявність побутового травматизму серед учнів та працівників школи у літній період поточного року

(Мотишина І.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи)

 1. Про розподіл громадських доручень

(Інформація директора школи Крик Т.М.)

 

Проект рішення

 

педагогічної ради від  28.08.2019 р.                         

 

Заслухавши доповідь  заступника директора з навчально-виховної роботи та виступаючих при обговоренні, педагогічна рада постановила:

 1. Роботу педагогічного колективу школи вважати задовільною.
 2.  Концепцію розвитку нової української школи та вимоги державних програм щодо формування основних компетентностей учнів з навчальних дисциплін і цілеспрямовано та планомірно запроваджувати їх в освітній процес у навчальному закладі;

1.2. Працювати над підвищенням рівня викладання предмету, вдосконалювати свою професійну майстерність, впроваджувати освітні інновації, сучасні інформаційні технології з метою розвитку в учнів ключових компетентностей;

1.3. Займатися самоосвітою, самовдосконаленням, підвищенням професійно-фахового та індивідуально-особистісного рівня впродовж всієї педагогічної діяльності; 

Відповідальний: вчителі-предметники. Упродовж навчального року

 

 1. На засіданнях методичних обєднань проаналізувати результативність роботи з обдарованими дітьми щодо залучення їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах та проектах, з метою створення умов для самопізнання й самореалізації учнів;

2.2. Залучати вчителів кафедри до фахових конкурсів, виставок з метою представлення своїх методичних знахідок, презентац педагогічних досягнень на сторінках фахових журналів.

  Відповідальний: керівники МО. Упродовж навчального року

        3.1. Продовжувати реалізацію виховної роботи за методом проектів з метою формування і утвердження морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі, досягає поставлених цілей, має чітку і свідому громадянську позицію, ставиться з повагою до оточуючих.;

                             Відповідальний: класні керівники, керівники гуртків. Упродовж року.

       3.2.  Посилити роботу щодо залучення людей різних професій та інтересів для профорієнтації учнів старшої школи, реалізовувати мережеву освіту.

                             Відповідальний: класні керівники, керівники гуртків. Упродовж року.

 1. Соціально-психологічній службі спрямовуватироботуна збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптації для учнів 1-х, 5-х, 10-11-х класів та створення умов для повноцінного гармонійного розвитку учасників освітнього процесу.

                           Відповідальний: соціальна служба. Упродовж року.

 1. Вектором розвитку взаємодії батьківської громадськості, учнівського самоврядування, педагогічного колективу – є “освітня дипломатія”

                           Відповідальний:Заступник директора з навчально-виховної роботи Мотишина І.М. Упродовж року.