Форма проведення:           відкритий мікрофон

 

Час і місце проведення:  09 січня 2020 року

          10-30, актова зала

 

Регламент:    доповідачу – до 15 хв.

    виступи – до 7 хв.

              інформації – до 3 хв.

 

Хід засідання педради

Протокольна частина

 

Порядок денний:

 

І. Розвиток позитивної навчальної мотивації учасників освітнього процесу – важлива умова покращання якості освіти та виховання вмотивованого учня.

Доповідь  заступника директора з НВР Шеметилло В.О.

 

ІІ. Обговорення доповіді (запрошуються члени педагогічного колективу для участі в обговоренні)

    1.Вмотивований учитель – успішний учитель.

 Виступ  директора школи Крик Т.М., кандидата психологічних  наук інституту психології та підприємництва Шкурко Я.І.

 1. Інноваційний потенціал сучасного педагога НУШ – здатність створювати, сприймати, реалізовувати нововведення

                     Виступ  Голови МО вчителів початкових Головко Л.Ю.

 1. Створення інтелект карт, карт розуму, проектна діяльність як стимул до майбутньої успішності освітньої діяльності.

                Виступ вчителя української мови та літератури Шинкаренко Л.В.

 1. Робота з обдарованими дітьми – один із факторів гнучкості освіти та її результативності.

                Виступ вчителя інформатики Олексієвця Д.О.

 

 

IІІ. Проект рішення педагогічної ради

 

ІV. Різне

 

 1. Про переведення на екстернат учениці 6-Б класу Лівончик Соломії. (інформація заступника директора з навчально-виховної роботи Шеметилло В.О.).

2.Про претендентів серед учнів 11-го класу  на золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»  та срібну медаль «За досягнення у навчанні» та претендентів серед учнів 9-х класів на Свідоцтво про базову загальну освіту з відзнакою

(інформація заступника директора з навчально-виховної роботи Шеметилло В.О.).

 1. Етикет харчування: безпечна їжа від приготування до споживання (ілюстрована доповідь щодо безпека харчування та дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо профілактики гострих кишкових захворювань та харчових отруєнь)

(Мотишина І.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи)

 1. 4. Інформаційна довідка щодо результатів національного рейтингу «PISA-2019»

(інформація директора Крик Т.М)

 

Проект рішення

 

педагогічної ради від  09.01.2020 р.                         

 

Заслухавши доповідь  заступника директора з навчально-виховної роботи та виступаючих при обговоренні, педагогічна рада постановила:

 

 1. Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного і фізичного розвитку учнів школи, застосовуючи позитивну навчальну мотивацію учасників освітнього процесу.

               Відповідальний: адміністрація.

                                   Постійно

 1. Адміністрації школи під час відвідування уроків та позакласних заходів постійно підтримувати розвиток  та формування позитивної мотивації навчальної діяльності учнів та педагогів.

                               Відповідальний: адміністрація.

                                  Постійно

 1. Провести засідання методичних об’єднань вчителів – предметників  щодо практичного втілення  методів мотиваційної діяльності школярів

                                 Відповідальний:  Голови МО    з 10.01.2020

 1. Врахувати рекомендації щодо впровадження емоційних, пізнавальних, вольових, соціальних методів мотивації, використання он-лайн ресурсів та проектної діяльності під час проведення навчальних занять.

 

                                   Відповідальний: вчителі-предметники.

                                   Упродовж навчального року

 1. Систематично взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну досвідом з питання виховання в учнів уміння і бажання вчитися.

                                   Відповідальний: методична рада «Пізнання».

                                  Упродовж навчального року

 

 1. Узагальнити матеріали педради щодо впровадження методів і прийомів мотивації навчальної діяльності учнів. 

 

                          Відповідальний: заступник директора з НВР Шеметилло В.О.

                                                                  Упродовж навчального року

                    

 1. Приєднатись до проекту ” Креативний педагог- креативні ідеї – креативна дитина”

(Авторська розробка вихователя – методиста Харитонової Ганни Володимирівни.)

Відповідальний:  Голови МО

    

 1. Провести засідання методичної ради «Пізнання» щодо підняття рівня математичної освіти та науково – природничих дисциплін, узагальнюючи результати PISA- 2019. Розробити  план заходів та оприлюднити на сайті навчального закладу

Відповідальний:  заступник з ВР Мотишина І.М., лютий

 1. Методичній раді організувати спільне засідання вчителів початкових класів суспільно – гуманітарної кафедри, зав. бібліотекою щодо мотивації читацьких інтересів.

 

Відповідальний:  заступник з ВР Мотишина І.М., березень

Різне:

 1. Перевести на екстернат  учницю 6-Б класу Лівончик Соломію.

                     Відповідальний: заступник директора з НВР Шеметилло В.О.

перевести з 13 січня.

 

 1. Затвердити претендентів на Золоту  та Срібну медаль та свідоцтва про базову загальну освіту з відзнакою.

                      Відповідальний: заступник директора з НВР Шеметилло В.О.

 

 1. Взяти до уваги інформаційну довідку директора школи Крик Т.М. щодо результатів національного рейтингу «PISA-2019»

                  Відповідальний: заступник директора з НВР Шеметилло В.О.

 

 1. Взяти до уваги інформаційну довідкущодо етикету харчування заступника директора з ВР Мотишина І.М.

Відповідальний: заступник директора з ВР Мотишина І.М.