Форма проведення:           відкритий мікрофон

 

Час і місце проведення:  14 листопада 2019 року

          14-30, каб.305

 

Регламент:    доповідачу – до 15 хв.

    виступи – до 7 хв.

              інформації – до 3 хв.

 

Хід засідання педради

Протокольна частина

 

Порядок денний:

 

І. Особливості організації виховного процесу в НУШ. Творча взаємодія учителя та учня – важливий чинник розвитку власного потенціалу та реалізація амбіцій особистості.

Доповідь  заступника директора з НВР Шеметилло В.О.

 

ІІ. Обговорення доповіді (запрошуються члени педагогічного колективу для участі в обговоренні)

    1.Дорога у 5 клас: особливості та труднощі, проблеми  у наступності.

Виступ класних керівників 5-А класу Легкодух Т.М. та 5-Б класу Гопкало О.І.

 1. Адаптивний вересень у першому класі НУШ: засади інтегративного підходу у навчанні.

                     Виступ  вчителів початкових класів НУШ 1-А класу Огієнко О.О. та 1-Б класу Колесник В.М.

 1. Психолого – педагогічний аналіз проблеми адаптації першокласників до шкільного навчання.

                Виступ практичного психолога Рашковської І.В.

 

IІІ. Проект рішення педагогічної ради

 

ІV. Різне

 

 1. Про переведення на педагогічний патронаж учня 7-А класу бобовського Іллі (інформація заступника директора з навчально-виховної роботи Шеметилло В.О.).
 2. Про реалізацію заходів щодо застосування української мови як державної в освітньому закладі. (інформація заступника директора з навчально-виховної роботи Шеметилло В.О.).

 

 

 1. Про реформу закладів освіти

(Шеметилло В.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи)

4.Про організацію харчування у закладах освіти відповідно до діючих процедур, заснованих на принципах НАССР(ХАСР)

( на виконання наказу РУО № 230 від 29.10 2019 та рішення комісії Департаменту освіти і науки від 23.10.2019)

(Мотишина І.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи)

 

Проект рішення

 

педагогічної ради від  14.11.2019 р.                         

 

Заслухавши доповідь  заступника директора з навчально-виховної роботи та виступаючих при обговоренні, педагогічна рада постановила:

 1. Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного і фізичного розвитку учнів початкової школи та середніх класів, застосовуючи ефективні технології та методики навчання використовуючи компетентісний та особистісно зорієнтований підходи.
 2. Використовувати інформативно – комунікаційні технології під час проведення уроків, позакласних заходів як засіб розвитку професійної мобільності та конкурентоспроможності в нових соціокультурних умовах.;

             Відповідальний: вчителі-предметники. Упродовж навчального року

 1. Продовжувати регулярну діагностику процесу адаптації учнів 1-х,

 5-х класів з метою виявлення проблем адаптації учнів в навчальному процесі.

 1. Соціально-психологічній службі спрямовувати роботу на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптації для учнів 1-х, 5-х класів та створення умов для повноцінного гармонійного розвитку учасників освітнього процесу.

                          Відповідальний: соціально – психологічна служба школи.

                                                                  Упродовж навчального року

 1. Формувати позитивне враження від навчання, шляхом розвитку творчих здібностей школярів під час навчально-виховного процесу та в позакласній діяльності за підтримки батьківської громадськості ( з передового педагогічного досвіду класних керівників 5-А класу Легкодух Т.М. та 5-Б класу Гопкало О.І..

                                     Відповідальний: класні керівники.

Упродовж навчального року

 1. Активно переймати досвід вчителів початкової школи НУШ щодо формування основних компетентностей учнів з навчальних дисциплін і цілеспрямовано та планомірно запроваджувати їх в освітній процес у навчальному закладі;                       

                  Відповідальний:заступник директора з навчально-виховної        роботи Шеметилло В.О. Упродовж року.

 1. Дотримуватись мовного режиму в школі відповідно до роз’яснень , викладених у листві Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 № 1/9-74 «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»

                                     Відповідальний: педагогічний колектив.

                                   Постійно

 1. Перевести на педагогічний патронаж  учні 7-А класу Бобовського Іллю Ігоровича

Відповідальний:заступник директора з навчально-виховної        роботи Шеметилло В.О. перевести з 18 листопада.

 

 1. Впроваджувати систему НАССР через реалізацію програми, затвердженої педагогічною радою від 28.08.2019

Відповідальний:заступник директора з виховної        роботи Мотишина І.М.

 1. Трансформацію навчальних закладів району підтримати.