ПРОТОКОЛ №1

зборів Батьківської ради СШ№91

м. Київ       «16» жовтня 2018 р.

На Зборах присутні: 18 осіб

На зборах присутні більш ніж 2/3 представників усіх батьківських комітетів класів, тому збори вважаються правомочними.

Запрошені:

Крик Т.М. – директор школи;

Шеметилло В.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи.

Порядок денний:

 1. Про організацію освітнього процесу в 2018-2019н.р.
 2. Про виконання кошторису за 2018 рік та благодійної допомоги батьківської громади щодо матеріально-технічної підтримки навчального закладу.
 3. Організаційні питання Батьківської ради школи щодо діяльності на поточний навчальний рік.
 4. Затвердження звіту Батьківської ради за 2017-2018 н.р.

По першому питанню слухали: директора школи Крик Т.М. щодо організації освітнього процесу в 2018-2019н.р. Тамара Михайлівна звернула увагу на освітню програму закладу (розміщено на сайті школи), а саме: на нормативно-правову підставу розробки програми, на її спрямованість на реалізацію.

Зупинилась на мережі школи:

– початкова школа: 1 клас (адаптаційний, ігровий) – 2 класи; 2-4 класи – 6 класів;  основна  школа: 5-9 класи – 10 класів; старша школа: 10-11 класи – 2 класи;

– кадровому забезпеченню: 42 педагоги;

– структурі навчального року;

– на режимі роботи;

– навчальному плані, за яким здійснюється освітній процес.

По першому питанню вирішили: 

 • взяти до уваги.

Голосували: «за» – 18, «проти» – , «утримались» -.

Рішення прийнято  одноголосно.

По другому питанню слухали: директора школи Крик Т.М. щодо виконання кошторису за 2018 рік, в якому було предбачено витрати бюджетних коштів для НУШ на суму 512654 грн, забезпеченість підручниками на суму 42529 грн 28 коп, придбання протипожежного обладнання та миючих засобів на суму: 1739 грн, канцтоварів на суму: 2229 грн.

Голову Батьківської ради Ярцеву А.К., яка подякувала ТОВ «ЕМПЕРІУМ ПРОПЕРТІЗ» і ЖК «Ярославів Град» від імені батьківської та учнівської громади за благодійну допомогу в благоустрої території перед центральним входом, а саме: облаштуванні футбольного поля та спортивних площадок з тренажерами, та митті вікон шкільної будівлі, а також облаштуванні роз’ємних решіток на вікнах І поверху навчального закладу.

Відзначила велику допомогу батьківської громади 1-Б, 1-А, 6-Б класів по проведенню ремонтних робіт навчальних кабінетів 201, 208, 401.

Особливої подяки заслуговували батьки-благодійники 1-Б класу, які за власні кошти відремонтували туалетне приміщення ІІ поверху.

Благодійна допомога батьків дозволила покращити санітарно-гігієнічний стан класних кімнат, сходових маршів, місць загального  призначення та підтримала освітні досягнення учнів (подарунки, подяки, грамоти, кубки, медалі), організацію та проведення масових заходів, організацію охоронних послуг з ПП “Юридична фірма “Оріон Н.Н.”.

А також відносно особистої подяки батьківській громаді:

– 6-Б класу, які організували та здійснили ремонт в приміщенні к. 401 (музична вітальня).

– 1-Б класу, які організували та здійснили ремонт в приміщенні туалету ІІ поверху (санвузол для учнів початкової школи). 

По другому питанню вирішили:

 • Висловити подяку ТОВ «ЕМПЕРІУМ ПРОПЕРТІЗ» та ЖК «Ярославів Град» за благодійну допомогу;
 • Задовільнити звернення батьків 6-Б класу щодо ненадання добровільної матеріальної допомоги батьками 6-Б класу протягом 2018-2019 н.р.;
 • Задовільнити звернення батьків 1-Б класу щодо ненадання добровільної матеріальної допомоги батьками 1-Б класу протягом 2018-2019 н.р.;
 • Розмістити на сайті школи звіт про надану благодійну допомогу та витратні кошти.

Рішення прийнято  одноголосно.

По третьому питанню слухали: голову Батьківської ради школи Ярцеву А.К. щодо:

 • укладання з 03.09.2018р. договору на надання охоронних послуг із ПП «Юридична фірма «Оріон Н.Н.»;
 • залучення батьківської громади до активної участі у організації заходів (екскурсій, благодійних акцій, театральних та виставкових та інших), які будуть спрямовувати до гуртування дітей та дорослих, розвинення командного духу, благодійних вчинків та т.п., що допоможе становленню особистості кожної дитини та сприятиме виховному процесу в цілому. При цьому, організація зазначених заходів передбачає реалізацію ініціативи цілком, а саме від ідеї до повернення дітей із заходу; 
 • роботи нового Гуртку туристичного спрямування з елементами військово-патріотичної підготовки. Керівник гуртка – Яремчук Сергій Валентинович, працівник київського міського центру туризму. Часи роботи гуртка: ВТ та ЧТ – з 16:00, каб. 306;
 • інформування батьків щодо випадків суїциду, які трапляються останнім часом із дітьми, які захоплені комп’ютерними іграми зі сценами агресії, насильства, та які спілкуються в соцмережах із підозрілими (невідомими) групами. Прохання до батьків щодо спілкування з дітьми по зазначеній темі та разом переглянути всі комп’ютерні пристрої на наявність подібних історій, та у разі виявлення – знищити їх.  Про прояв інтересу та зацікавленості, а іноді і особливого контролю до вільного часу своїх дітей;
 • про небезпечні умови, які створюються автотранспортом батьків, особливо на початку учбового процесу, перед воротами закладу, що перешкоджає пересуванню учнів у дворі (за адресою: провулок Чехівський, 4) та може зашкодити здоров’ю та життю дітей.
 •  системного запізнення учнів, особливо 5-11 класів, на перший урок;
 • зовнішнього вигляду учнів та дотримання ділового стилю одягу в навчальному закладі;
 • шанування та поваги до вчителів, осіб літнього віку та своїх однолітків;
 • Також батькам оприлюднена інформація щодо пасивної участі батьківської громади в голосуванні за «Громадський проект» та про необхідність інформування батьківської громади щодо всебічної підтримки в разі участі СШ №91 в наступних турах «Громадського проекту».

Ярцевою А.К. була внесена пропозиція щодо необхідності забезпечення всіх учасників навчального процесу санітарно-гігієнічними засобами (такими, як рідке мило, туалетний папір, та ін.) за рахунок коштів, що надані батьківською громадою в якості добровільної матеріальної допомоги на потреби школи. Забезпечення може  здійснюватися почергово, кожним класом. Витрати будуть компенсовані з коштів, що надані батьківською громадою в якості добровільної матеріальної допомоги на потреби школи.

По третьому питанню вирішили:

 • надавати пропозиції батьківській раді щодо проведення та організації загальних спільних заходів для подальшого узгодження всіх необхідних формальностей щодо подальших дій із адміністрацією навчального закладу;
 • забезпечити всіх учасників навчального процесу санітарно-гігієнічними засобами (такими, як рідке мило, туалетний папері, та ін.) за рахунок коштів, що надані батьківською громадою в якості добровільної матеріальної допомоги на потреби школи. Розмір понесених витрат буде компенсований по наданим в Батьківську раду підтверджуючим документам. Придбання та доставка санітарно-гігієнічних засобів буде здійснюватися почергово кожним класом, у разі надходження відповідного повідомлення в батьківський комітет відповідального класу.
 • для убезпечення пересування та входу/виходу учнів через браму до/з навчального закладу рекомендувати батькам відмовитись від в’їзду особистим автотранспортом на територію двору будинку за адресою: провулок Чехівський, 4;
 • дотримуватись правил навчання в школі та забезпечувати своєчасне прибуття на перший урок учнів до навчального закладу;
 • повідомити батькам про можливості відвідування дітьми гуртків, які діють в СШ№91. Інформацію щодо режиму роботи гуртків можна отримати за посилання на сайті: “Гурткова робота”.
 • звернути увагу батьків на необхідність прояву інтересу та зацікавленості, а іноді і особливого контролю до вільного часу своїх дітей задля унеможливлення випадків суїциду молодого покоління;
 • про необхідність дотримання учнями ділового стилю одягу в навчальному закладі під час навчання;
 • про необхідність залучення батьків та повнолітньої громади до активної участі в голосуванні за проекти «Громадський проект».

Головам Батьківських комітентів класів довести до відома батьків вищенаведену інформацію.

Рішення прийнято одноголосно.

По четвертому питанню слухали: голову Батьківської ради Ярцеву А.К., яка звітувала про використання добровільної матеріальної допомоги, що була надана батьківською громадою у 2017-2018 навчальному році. Звіт було надано Батьківським комітентам кожного класу закладу.

По четвертому питанню вирішили:

– Прийняти звіт Батьківської ради за 2017-2018н.р. та розмістити на сайті навчального закладу.

По всіх питаннях рішення прийняті більшістю голосів.

ПРОТОКОЛ №2

зборів Батьківської ради СШ№91

м. Київ     «29» листопада 2018 р.

На Зборах присутні: 18 осіб

На зборах присутні більш ніж 2/3 представників усіх батьківських комітетів класів, тому збори вважаються правомочними.

Запрошені:

Крик Т.М. – директор школи;

Шеметилло В.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Мотишина І.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи.

Порядок денний:

 1. Про перебіг шкільного життя.
 2. Щодо дотримання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та розгляд Орієнтовного положення про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів  у закладі  освіти.
 3. Дотримання ділового стилю одягу під час освітнього процесу в школі та культури спілкування дітей між собою.
 4. Про організаційні заходи щодо проведення 18 грудня 2018р. Різдвяного ярмарку.
 5. Про організацію привітання дітей та воїнів ООС, які перебувають на лікуванні в ДУ «Інститут травматології і ортопедії АМН України».
 6. Інші поточні питання.

По першому питанню слухали: директора школи Крик Т.М., заступників директора з навчально-виховної роботи Шметилло В.О. та Мотишину І.М. про перебіг шкільного життя.

По першому питанню вирішили: 

Повідомити батьківській громаді:

 • про досягнення учнів школи, а саме:
 • результати олімпіад з базових дисциплін станом на 29.11.2018: 27 переможців у 7 олімпіадах;
 • 2-ге місце хореографічної студії «Асорті» в Міжнародному фестивалі «Україна єднає світ»;
 • участь в міському змаганні зі скелелазінні (всі інші новини та досягнення на шкільному сайті);
 • проведення анонімного анкетування щодо булінгу серед учнів 7-9 класів та їх результати;
 • у зв’язку з карантином в початковій школі (вітрянка) прохід батьків учнів початкової школи по п’ятницям – заборонено.
 • про можливість участі дітей разом із батьками щосуботи приймати участь у зустрічах «Еліта-України» та переглядом дитячих англомовних фільмів, організованих Гопкало О.І..

По другому питанню слухали: директора школи Крик Т.М. та голову батьківської ради Ярцеву А.К. про дотримання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та про необхідність розгляду Орієнтовного положення про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів  у закладі  освіти.

По другому питанню вирішили:

Головам Батьківських комітентів класів:

 • Повідомити батькам в кожному класі про необхідність ознайомлення зі Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу (розміщено на сайті школи);
 • Довести до відома всім учасникам освітнього процесу про обов’язкове дотримання Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;
 • До 5 грудня 2018р. вжити заходів щодо ознайомлення батьків із Орієнтовнім положенням про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів  у закладі  освіти, та повідомити консолідовану позицію батьків класу для подальшого затвердження Положення; про доцільность встановлення турнікетів для забезпечення контролю та безпеки учнів під час навчального процесу;
 • Звернути особливу увагу батьків щодо своєчасного прибуття учнів в школу на перший урок.

По четвертому питанню слухали: заступника директора з виховної роботи Мотишину І.М.  щодо зовнішнього вигляду та культури спілкування  дітей між собою.

По  четвертому питанню вирішили:

 • Внести відповідні зміни в п. 4.2 Статуту щодо дотримання ділового стилю одягу.
 • Головам Батьківських комітентів класів повідомити батькам про необхідність дотримання ділового стилю одягу учнів під час навчального процесу, а також щодо проведення співбесід з дітьми відносно культури спілкування між собою та недопущення вживання ненормативної лексики.

По п’ятому та шостому питанням слухали: голову Батьківської ради Ярцеву А.К., щодо організації Різдвяного ярмарку, який запланований на 18.12.2018р. та організація та здійснення привітання дітей та воїнів ООС, які знаходяться на лікуванні в ДУ «Інститут травматології і ортопедії АМН України».

По п’ятому та шостому питанням вирішили:

Головам Батьківських комітентів класів:

 • Повідомити про необхідність підготовки до Різдвяного ярмарку на 18.12.2018р., але слід враховувати, що у разі оголошення карантину по школі, захід  буде відмінений.
 • Довести до відома батьків про можливість особистої участі або допомоги дітей у підготовці до святкового заходу.
 • Поінформувати батьків про те, що всі зібрані кошти від продажу виробів, що зроблені власними силами дітей, батьків та вчителів будуть витрачені на придбання подарунків для дітей та воїнів ООС, які знаходяться на лікуванні в ДУ «Інститут травматології і ортопедії АМН України».