№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний
  І. Науково-методична рада «Пізнання» (серпень) протокол   Горловська А.Г.
1. Про підсумки проведення методичної роботи в 2017-2018 навчальному році та завдання на поточний навчальний рік серпень Горловська А.Г.
2. Обговорення та затвердження структури й планів роботи з педагогічними працівниками на 2018-2019 н.р. серпень Горловська А.Г.
3. Організація діяльності підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році. упродовж року Горловська А.Г. голови МО
5. Про узагальнення та схвалення педагогічних досвідів учителів школи за 2017-2018 роки та організацію вивчення у 2018-2019 н.р. серпень, вересень Горловська А.Г.
6. Про організацію роботи з обдарованими дітьми. Підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах, учнівських творчих роботах МАН вересень Горловська А.Г. голови МО
7. Про організацію та проведення предметних декад та тижнів вересень Горловська А.Г.
  II. Науково-методична рада «Пізнання» (листопад) протокол   Горловська А.Г.
1. Про вивчення та використання в професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів та способів успішного навчання і виховання  упродовж року Горловська А.Г.
2. Про проведення атестації педагогічних працівників листопад- березень Горловська А.Г.
3. Про організацію роботи соціального педагога та практичного психолога з сім’ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях (сім’ї-переселенці) упродовж року Шеметилло В.О. Рашковська І.В. Зимовський Д.С.
4. Про підсумки проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та участь учнів ІІ (районному етапі) листопад Горловська А.Г.
  III. Науково-методична рада «Пізнання» (січень) протокол   Горловська А.Г.
1. Про результативність науково-методичної роботи за І семестр  січень Горловська А.Г.
2. Про підсумки проведення моніторингу якості навчальних досягнень учнів із предмета, моніторинг класного керівника січень Горловська А.Г.
3. Про стан внутрішньо шкільної методичної роботи СШ № 91 лютий Горловська А.Г.
  IV. Науково-методична рада «Пізнання» (березень) протокол   Горловська А.Г.
1. Про підсумок участі учнів у шкільних, районних олімпіадах з основних наук, конкурсах учнівських творчих робіт МАН березень-квітень Горловська А.Г.
2. Про вивчення ефективності функціонування психологічної служби СШ № 91 (психологічний супровід навчально-виховного процесу і організація соціального патронажу) квітень Шеметилло В.О.
3. Про організацію та проведення ДПА в 4, 9 та 11 класах квітень-травень Шеметилло В.О.
  V. Науково-методична рада «Пізнання» (травень) протокол   Горловська А.Г.
1. Про підсумки методичної роботи педагогічного колективу в 2017-2018 навчальному році травень Горловська А.Г. голови МО
2. Пропозиції до плану роботи ШМО на новий навчальний рік травень-червень Горловська А.Г. голови МО
3. Про звіти голів шкільних методичних об’єднань щодо виконання роботи предметних методичних комісій за поточний навчальний рік травень Горловська А.Г. голови МО
4. Від показників моніторингових досліджень, навчальних досягнень учнів, зовнішнього незалежного оцінювання до якісного аналізу та корекції педагогічної діяльності травень Горловська А.Г.
5. Про підсумки та результативність підвищення професійної майстерності педагогічних працівників у міжкурсовий період травень Горловська А.Г.