Заслухавши доповідь заступника директора з навчально-виховної роботи    Горловської А.Г. та виступи членів педагогічного колективу-учасників творчих груп, педагогічна рада ухвалила:

  1. У своїй педагогічній роботі кожен член колективу керується ключовими компетентностями відповідно до Закону України «Про освіту» – розвиток уміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди.

Упродовж навчально-виховного процесу                Відповідальний: адміністрація

  1. Використовувати нові навчальні технології (квести, тренінги, «Броунівський рух», «Інтерв’ю», «Горішок знань», «Мереживо успіху», «Скарбничка» та ін.) з метою допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини.

 

Постійно                         Відповідальні: голови предметних методичних об’єднань

  1. Започаткувати щомісячний ворк-шоп по запровадженню в навчальний процес форм роботи з дітьми щодо формування у них творчості, естетичної насолоди, бажання бути успішними, досягати вершин пізнання; висвітлювати події в розділі «Педагогам» шкільного сайту.

Щомісячно                            Відповідальні: голови предметних методичних об’єднань                     (починаючи з 01.01.2018)

  1. Сприяти розвитку творчої майстерності педагогів: створювати умови для своєчасного проходження кваліфікаційної перепідготовки, відвідування семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо.

Упродовж року                                                         Відповідальний: адміністрація

  1. Створити «банк творчих ініціатив» як один із засобів розкриття творчого потенціалу кожного вчителя, як метод згуртування педагогічного колективу та уміння працювати в команді.

У розділі шкільного сайту «Наука, методика, навчання» відкрити майстер-клас «банку творчих ініціатив» та долучитися до інструментів Googlе  (Googlе Classrom – онлайн клас для ефективного взаємообміну  з навчання учнями, батьками, педагогами).

До 01.02.2018р.           Відповідальні: заступник директора з НВР Горловська А.Г.,

голови предметних метод. об’єднань,

учитель інформатики Олексієвець Д.О.

  1. Залучити та активізувати батьківську громадськість до співпраці щодо забезпечення всебічного розвитку особистості відповідно до вимог сьогодення (через проінформованість навчання, ініціативність, комунікацію, конструктивізм) та створення зони психологічного комфорту кожному учаснику навчально-виховного процесу.

Відповідальні: заступник директора з НВР Мотишина І.М.,

психолого-педагогічна служба,

голова батьківської ради Ярцева А.К.