Цікаві задачі

Експериментальні задачі

Електростатика

1. Розробити і виготовити прилад, який подібно до електроскопа, дозволяв би визначити наелектризованість тіл.

2. Доведіть, що за допомогою ебонітової палички та шерстяного лоскутика, можна одержати різні вили зарядів.

3. Запропонуйте спосіб, як зарядити електроскоп позитивним зарядом, якщо маємо лише ебонітову паличку.

4. Дослід, як поводить себе листочки султанчика при піднесені до нього наелектризованого тіла.

5. Запропонуйте способи виявленнями заряджене тіло чи ні.

6. Виготовте переносний блискавковідвід.

Електричні кола

1. Накресліть схему, яка дозволяла б дзвонити з одного місця в три різні квартири при використані мінімальної кількості провідниках.

2. Запропонуйте схему проводки, яка дозволяла б будь-якому з двох пасажирів, що лежать на протилежних полках, вмикати або вимикати одну спільну лампу.

3. Накресліть схему охоронної сигналізації, щоб коли відкрили двері, то дзвенів дзвоник і блимала лампа.

4. Запропонуйте схему вмикання сигнальної лампи, яка повинна горіти при проходженні трамвая через небезпечну для пішоходів ділянку дороги і гаснути після цього.

5. Запропонуйте способи визначення наявності струму в провіднику.

6. Виготовте модель лінії електропередач.

Теплові явища

1. Запропонуйте спосіб порівняний питомих теплоємкостей твердих тіл, не маючи таблиці.

2. Як визначити масу металевого предмета, не вимірюючи його об’єм і не зважаючи його?

З. Доведіть, чи залежить температура кипіння розчину солі у воді від концентрації.

4. Як визначити температуру нагрітої металевої кульки.

5. Сконструюйте прилади для комфортного життя людини: вентилятори, теплові акумулятори, кондиціонери.

6. Сконструюйте нагрівальні безпечні й нешкідливі теплові прилади.

Архімедова сила

1. Розробіть модель і виготовіть прості терези, дія яких ґрунтується на Архімедові силі.

2. Рідина складається з двох шарів різної густини. Чому дорівнює виштовхувальна сила, яка діє на кубик, занурений в нижній шар рідини. Розрахуйте в нижній шар.

3. Рідина складається з двох шарів різної густини. Чому дорівнює виштовхувальна сила, яка діє на кубик занурений наполовину в нижній і верхній шар рідини. Провірити на досліді.

4. Виготовити плат вантажопідйомності ЗН. Розрахувати розміри плота,щоб він не затонув.

5. Придумати спосіб вимірювання градусів динамометра, заповнений на використанні Архімедової сили.

6. Необхідно перевірити, чи зміниться густина води у водоймищі з голубиною. Придумати простий спосіб такої перевірки.

7. 3апропонувати спосіб визначення густини прямокутного дерев’яного бруска,якщо відсутні терези і динамометр.

8. Дослідити залежність величини виштовхувальної сили від густини тіла,глибини занурення, від об’єм тіла.

9. Виготовити модель для піднімання затоплених кораблів. Обчислити, яку максимальну вагу може підняти виготовлення модель.

Тиск

1. Запропонуйте конструкцію приладу, за допомогою якого можна демонструвати, як закон Паскаля для рідин, так і залежність тиску в рідинах для всіх рідин.

2. Занурюючи в широку посудину з водою, тонкостінний стакан, поясні, як зміниться зусилля, необхідне для утримання стакана у воді по мірі його занурення, яким способом можна визначити тиск повітря, в стакані?

3. При будівництві споруд виникає потреба у визначенні горизонтальних деяких ліній.

4. Запропонуйте спосіб такої перевірки, заснований на властивості сполучених посудин.

5. Придумати конструкцію і виготовити модуль фонтана, тиск води в якому залишатиметься постійним.

6. Запропонуйте конструкцію моделі фонтана, тиск води в якому можна було б змінювати.

7. Придумайте і проведіть дослід за допомогою якого можна довести, що повітря має пружність.

8. Проколіть целофановий пакет голкою, після чого наповніть пакет водою. Продемонструйте явище у якому б проявлявся закон Паскаля.

9. Як маючи склянку з водою, визначити чи густина тіла більше або менше, ніж густина води? Експериментально перевірте відповідь.

Прості вимірювання

1. При вимірюванні довжини за допомогою учнівської лінійки може бути здійснена похибка за рахунок неправильного розміщення ока. Як правильно проводити вимірювання?

2. Як визначити висоту дерева, стовпа чи будь-якого предмета, маючи тільки лінійку 20-30см.? Запропонуйте способи.

3. Як визначити площу фігури скляної форми?

4. Вузький але глибокий колодязь має круглу форму. В горизонтальному перерізі широка і вузька частина колодязя – квадрати. Запропонуйте спосіб визначення об’єму колодязя, не опускаючись в нього.

5. Трьохлітрова скляна банка, заповнена дротом. Придумайте спосіб визначення об’єму куска свинцю, який пішов на виготовлення дроту.

6. Запропонуйте спосіб визначення об’єму швидкорозчинних речовин.

7. Вам необхідно проградуювати посудину, але ніякого

мірного посуду в вашому розпорядженні немає. Як ви вийдете з положення?

Механічний рух

1. Як визначити дослідницьким шляхом кінцеву швидкість одержану кулькою, яка скочується по похилій площині?

2. Придумати спосіб демонстрації рівномірного руху.

3. Визначте на досліді швидкість поширення звуку в повітрі.

4. Порівняйте, наскільки відрізняються результати в кожному досліді від табличного.

5. Визначте швидкість течії річки на будь – якій ділянці. Вкажіть від чого залежить точність результатів при виконанні цієї роботи?

6. Сконструюйте прилад для вимірювання швидкості вітру.

7. Визначте на досліді швидкість поширення звуку в повітрі. Шлях для проходження звуку, бажано взяти 400м, 600м, 800м. Дослід провести не менше трьох разів для кожного випадку.

Початкові відомості про будову речовини

1. Запропонуйте спосіб визначення висоти дерева, телеграфного стовпа або будь – якого предмета, маючи лише лінійку.

2. Трьох літрова банка заповнена металевим шротом. Запропонуйте спосіб визначення об’єму куска свинцю, використаного для виготовлення шротинок.

3. Дослідіть як, залежить швидкість дифузії від густини речовини.

4. Запропонуйте спосіб визначення об’ємів легко розчинних у воді тіл.

5. Проградуювати посудину, якщо відсутній мірний посуд.

Пізнавальні запитання

Інерція. Інертність.

1.Чому лимон, що лежав на столі в купе рухомого поїзда, раптом покотився вперед за ходом поїзда?

2. Чому перед штормом перевіряють кріплення на судні всіх вантажів?

З. Чому спіткнувшись, ми падаємо в напрямі протилежному до напряму сили, яка діє на нас по горизонталі?

4. Що найчастіше характеризує інертність тіл: об’єм , густина, маса, форма, вага, колір?

5. М’яч, який нерухомо лежав на підлозі вагона, що стояв на пероні, покотився. Що сталося з потягом?

6. Силач, демонструючи свою молодецьку вдачу, кладе собі на груди масивну металеву плиту, по якій б’ють молотом, при цьому він не відчуває болю. Чому?

7. Чому при різкому струшуванні пилюка злітає з одягу?

Елементи народознавства

Поясніть з точки зору фізики народні прикмети. Чи справедливі такі твердження?

1. Сніг у грудні глибокий – урожай високий.

2. Зима без снігу – не буде хліба.

3. Зимове сонце, як серце мачухи: світить, та не гріє.

4. Сподівайся від нього добра, як від грудня тепла.

5. Дощова зима – ознака неврожайного року.

6. Якщо вночі іній – удень сніг не йтиме.

7. Іній на деревах – до морозу, туман – буде відлига.

8. Багато інею на деревах – буде багато меду.

Фізика в сільському господарстві

1. Для чого в тракторах широкі гусениці?

2. Яке фізичне явище спостерігається під час вимолочування зерна?

З. Для чого підковують коней?

4. Чому сади не рекомендують насаджувати в низинах?

5. Як зберегти фруктові дерева від сонячних опіків?

6. Для чого клепають косу?

7. Для чого використовують мастило в деталях машин?

8. Чому нафтопродукти не наливають у цистерни до самого краю?

9. Чому для посівів озимих культур дуже шкідлива ожеледиця?

Тиск рідин і газів
1. Для чого шиючи голкою, на палець одягають наперсток?

2.Чому мильна бульбашка має форму кулі?

3. Чому собака легко витягує потопаючого з води, але на березі не може

4. Чи однакова вага тонни сталі і тонни алюмінію зважених у повітрі? У воді? Чому?

5. Чому для дослідження глибин океанів використовують батисфери і батискафи?

6. Теплохід перепливає з річки в море. Порівняйте виштовхувальні сили, які діють на нього в річці і в морі?

7. Чому вибух снаряда під водою згубний для підводних мешканців?

8. Відомо вислів: «Плаває, як сокира». Чи дійсно сокира плаває?

9. Чи можна тушити нафту водою?

10. Два учні однакової маси пішли на прогулянку. Один на лижах, а другий із санчатами. Чи однаковий тиск чинять вони на сніг? Чи однакова сила тиску учнів?

11. Щоб випити згущене молоко, в банці пробивають два отвори. Для чого це роблять?

12. Чи буде свинцевий брусок плавати в ртуті?

13. Чи можна сховатися від атмосферного тиску пірнувши у воду?

14. Чому птахи мають гострі дзьоби, а коти гострі кігті?

15. Алюмінієвий і стальний брусок мають однакову масу. Який з них легше підняти з води?

16. Чи зміниться тиск і сила тиску на підлогу, якщо людина підніме ногу? Чому?

17. Чому водонапірна башта має бути вищою за всі будинки, які постачаються водою з неї?

18. Чому лід плаває на поверхні води?

19. Для чого до рюкзака пришивають широкі лямки?

20. Якщо кинути у мінеральну воду виноградинку, то вона буде періодично тонути і спливати. Поясніть це явище.

21. Під час виготовлення пляшок крізь трубку вдувають повітря і розплавлене скло набуває форми. Яке фізичне явище використовують ?

22. Навіщо космонавтові потрібен скафандр?

23. Чи буде справедливий дослід Торрічеллі для води?

24. Автомобіль навантажили. Чи зміниться тиск у камерах коліс автомобіля?

25. Чому повітряна кулька, наповнена воднем, під час піднімання над землею, збільшується в об’єм?

26. Чи зміниться тиск води у відрі, якщо у воду опустити м’яч або камінь?

27. Чому голкою можна шити ?

28. Пояснить дію медичних банок.

29. Чому, фундамент будинку ширший, ніж стіни?

Фізика в прозових творах

1. Показати, які сили діють у казці «Ріпка». Чому дорівнює рівнодійна сила? Чому ріпку вирвали?

“Посадив дідусь ріпку. Виросла ріпка велика – превелика. Став дідусь ріпку із землі тягнуть. Тягне — тягне — витягти не може. Покликав дідусь на поміч бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть – тягнуть – потягують – витягти не можуть. Покликала бабуся внучку. Внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть – потягнуть – витягти не можуть. Покликала внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть – потягнуть – витягти не можуть.

Покликала Жучка кішку. Кішка за Жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягнуть – тягнуть – потягнуть витягти не можуть.

Покликала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за ріпку: тягну – тягнуть – та й витягли ріпку!”

2. Барона Мюнхаузена всі знають як неперевершеного і дотепного брехуна, чиї веселі історії описані Распе в книзі “Пригоди барона Мюнхаузена”. Послухаємо тепер історію, якою любив розважати своїх друзів і знайомих Мюнхаузен.

“Було це у час війни з турками. Одного разу, рятуючись від турків, спробував я перестрибнути верхи на коні через болото. Але кінь не дострибнув до берега, і ми впали в болото. Шубовснули – і почали тонути. Порятунку не було. Болото з жахливою швидкістю засмоктувало все глибше і глибше. Що було робити? І вирішив я урятуватися. Схопивши себе за косичку, я з усіх сил смикнув угору — і без великих зусиль витягнув з болота і себе, і свого коня, якого міцно стиснув обома ногами, як щипцями”.

Поясніть, чи може людина підняти сама себе за волосся з болота? Чому?

З. Всім добре відомий мультфільм “Пригоди капітана Врунгеля”. У пригодах є такий епізод: “Містер Денді взяв пляшку – вдарив у денце. Корок вилетів як з гармати. При цьому “Біда” дістала такий поштовх, що помітно посунулась вперед. Ми втрьох стали на кормі і один за одним стали вибивати корки. Три корки залпом вилетіли з гучним звуком і впали в море, а “Біда” тим часом рухалась вперед, набираючи швидкості”.

Чи правдоподібна з точки зору ця історія? Який спосіб руху тут описаний?

4. Як вдалось виявити дівчину шляхетного походження в казці Ганса Крістіана Андерсена «Принцеса на горошині»

5. Як могли б герої роману Жуль Верна «Подорож на Місяць», що перебувають у закритому снаряді виявити, що вони в космічному просторі.

6. Пригоди барона Мюнхгаузена

«Обидві гармати вистрілили одночасно. Трапилось те, на що я й розраховував: у передбачуваній мною точці обидва ядра – іспанське і наше – зіткнулися з неймовірною сило і вороже ядро полетіло назад. Наше ядро їм завдало клопоту: воно вцілило в їхній корабель, який відразу пішов на дно.» Чи можна повірити в історію, коли обидва ядра після зіткнення почали рухатись в одному напрямку?

«Одного разу, рятуючись від турків, я спробував перестрибнути верхи на коні через болото. Але кінь не дострибнув до берега, і ми з розгону шубовснули у глибоку баюру. Шубовснули – і почали тонути. Що було робити? Я страшний силач. Схопивши себе за цю косичку, я з усіх сил смикнув її вгору – і без великих зусиль витягнув з болота і себе, і свого коня.» Чи зміг би барон витягти себе з болота?

7. Пригоди капітана Врунгеля

«Корок вилетів, як з гармати! При цьому «Біда» дістала такий поштовх, що помітно просунулася вперед. Ми втрьох стали на кормі і один за одним почали вибивати корки. Три корки залпом вилетіли з гучним звуком і впали в море, а «Біда» тим часом рухалася вперед, набираючи швидкість.» Чи правдоподібна, з точки зору фізики, ця історія? Який спосіб руху тут описано?

8. Олександр Бєляєв «Людина – амфібія»

«Іхтіандр опускався все глибше і глибше в тяжкі глибини океану. Йому хотілось бути одному, прийти в себе після нових вражень. Він занурювався все повільніше. Вода ставала все густішою, вона вже тисла на нього, дихати ставало все важче.» Чи справді тиск на глибині визначається густиною води?

9. Казка «Гора – будильник»

«Я жив біля річки, а навпроти була гора. Вона була так далеко, що якщо крикнути, то луна поверталася лише через 6 годин. Я скоро здогадався, у чому справа. Було, коли лягаю спати, крикну гучно: «Час вставати!» – І я вставав.» Чи можливе таке явище в реальному житті?

Казка «Чому у мурашок криві ноги?»

«Була холодна зима. Дерева тріщали від лютого морозу, а сніг під ногами так рипів, мов земля була устелена битим склом.» Чому тріщали дерева? Чому рипів сніг?

Фізика в поезії

1. Цікавою загадкою є байка Крилова “Лебідь, рак і щука”

Колись – то Лебідь, Рак та Щука

Приставить хуру удались.

От троє разом запряглись,

Смикнули — катма ходу…

Що за морока? Що робить?

А й не велика, бачся, штука, –

Так Лебідь рветься підлетіть,

Рак упирається, а Щука, тягне в воду.

Хто винен з них, хто ні — судить не нам,

Та тільки хура й досі там.

Показати, які сили діють на воза? Чи залишився віз на місці, чи ні? Пояснити.

2. Тарас Шевченко. Уривок з поеми «Княжна»

Зоре моя вечірняя,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.

Розкажи, як за горою

Сонечко сідає,

Як у Дніпра веселочка

Воду позичає.

Як утворюється веселка?

3. Слова з вірша Лесі Українки «Тиша морська»

З тихим плескотом на берег

Рине хвилечка перлиста;

Править хтось малим човенцем, –

В’ється стежечка злотиста.

Які оптичні явища тут описані?

4. Уривок з вірша І. Сурикова «Зима»

Стали дні короткі,

Сонце світить мало,

Ось прийшли морозці

І зима настала.

Чому з настанням зими дні стають коротшими?

Фізика в прислів’ях

Поясніть фізичну суть прислів’їв та приказок.

Оптика

Який не був пеньок, та все ж за ним тіньок.

Від своєї тіні не сховаєшся.

3 кривого дерева й тінь крива.

У кривому дзеркалі і рот на воді.

Дифузія

Куховар від запаху ситий.

Тим бочка смердить, чим налита.

Винувата діжа, що не смакує їжа.

Ліпше недосолити, ніж пересолити.

Коли моя душа часнику не їла, не буде пахнути.

Теплообмін. Зміна внутрішньої енергії.

Лиха тому зима, в кого кожуха нема.

І лід дасть іскру, якщо добре потерти.

Багато диму – мало тепла.

Коваль клепле, поки тепле.

Так холодно, що якби не вмів дрижати, то замерз би.

Тиск

Старою дорогою легко ходити.

Голкою криниці не викопаєш.

Де люди ходять, там трава не росте.

Пізнаєш вола, як на ногу наступить.

Рана від кулі глибока, а від шаблі – широка.

Явища змочування, капілярності.

Смола до дуба не пристане.

Де оре сошка, там хліба трошки.

На дощі змокнеш і в плащі.

Він, як вода, скрізь просочиться.

Хто я к скородить, так йому і родить.

Пароутворення

Криниця і та висихає.

Оптика

Чим темніша ніч, тим ясніші зорі.

Після дощу і сонце засяє.

Фізика в живій природі

1.Меч-риба відома як рекордсмен серед морських плавців, її швидкість досягає 80-90км/год, а меч здатний пробити досить товсту обшивку судна. Чому сама риба не дістає ушкоджень від такого удару?

2.Чому щука плаває значно швидше від багатьох інших риб?

З.Чому важко втримати в руках живу рибину?

4.Помічено,що каракатиці можуть підніматися з морських глибин, не працюючи м’язами. За рахунок чого виникає підіймальна сила?

5.У відкритих морях і океанах живе вельми цікава риба-прилипало. Ця риба прикріпляється до різних предметів найчастіше до акул і кораблів) і тримаються з такою силою, що її важко відірвати. За рахунок яких сил рибина прикріплюється до рухомих предметів?

6.Чимало морських тварин, наприклад кальмари, під час нападу на них викидають темно-синю захисну рідину. Чому через деякий час вода, де знаходиться ця рідина, стає прозорою?

7.Ящирки та деякі інші дрібні тваринки, що мешкають у пустелі, у найспекотніший час дня часто залазять на верхівки кущів. Чому?

8.Невелика ящірка гекон легко переміщається по гладеньких, похилих, і навіть вертикальних поверхнях. Що допомагає їй утриматися?

9.Чому комар здатний приколоти шкіру людини?

10. Стрибальні кінцівки коника дуже довгі. Чому?

11. Як змії знаходять здобич у темряві?

12. Як пірнають крокодили?

13. Чому качки та інші водоплавні птахи можуть довго перебувати у воді і при цьому не переохолоджуватись?

14.Спекотного дня пір’яний покрив птахів стає скуйовдженим. Поясніть, чому?

15.Чому в сильні морози качки лізуть у воду?

16.Чому лосі можуть порівняно легко бігти болотом, де інші великі тварини в’язнуть?

17.Яким чином кити, моржі, тюлені, що живуть у крижаній воді, постійно зберігають температуру тіла 38-40С?

18.Чому північні олені не замерзають навіть у сильні морози? Що захищає їх від холоду?

19.Чому у полярних лисиць вуха значно менші, ніж у лисиць, що живуть у помірному кліматі?

20.Чому тварини, що живуть у холодних країнах, мають густіший волосяний покрив ніж тварини, що живуть у жарких країнах?

21.Чому в холодну у холодну погоду багато тварин спить, згорнувшись клубком?

23. Завдяки якому фізичному явищу риби можуть дихати киснем, розчиненим у воді?


Мистецькі й дослідницькі завдання

Механічний рух
1. Спостерігати і описати політ м’яча.

2. Підготувати альбом ілюстрацій на тему: «Види рухів».

3. Спостерігати і описати падіння тіл.

4. Виготовте бумеранг. Спостерігайте за його рухом.

5. Запустіть стрілу з лука вертикально вгору, опишіть її рух.

6. Опишіть види рухів.

7. Накресліть довільну криву лінію і доведіть на малюнку, що будь-який рух по кривій можна замінити рухом по прямій і колу.

8. Продемонструйте обертальний і поступальний рухи, а та­кож поступальний і обертальний рухи одночасно.

Архімедова сила. Плавання тіл. Механіка рідин і газів.

1. Передайте зміст легенди про Архімеда, зробіть малюнки до легенди.

2. Виготовте макет піднімання затонулих суден.

3. Виготовте макет пла­ваючих засобів.

4. Зробіть альбом ма­люнків на тему «Дослі­дження морських глибин».

5. Зробіть альбом малюнків на тему «Дослідження атмосфери».

6. Намалюйте айсберг, визначте, яка його частина занурюється у воду.

7. Виготовте засоби для плавання.

8. Намалюйте «все, що плаває».

9. Виготовте повітряну кулю.

10. Напишіть нарис про море­плавання.

11. Напишіть нарис з історії по­вітроплавання.
13. Зробіть модель гелікоптера або його гвинта. Покажіть на ньо­му, як утворюється підіймальна сила гвинта.

14. Проробіть досліди, що під­тверджують закон Бернуллі.

15. З маленьких кульок зробіть модель газу в циліндрі з поршнем. На моделі поясніть особливості передачі тиску га­зами.

16. Виготовте макет гідравлічного преса.

17. Виготовте макет гідравлічної передачі.

18. Опануйте гідростатичний метод визначення густини і за його допомогою визначте густини рідин і твердих тіл, зокрема картоплі з різним відсотковим умістом крохмалю.

Причини руху тіл. Сили

1. Зробіть плоскі фігури персонажів казки про ріпку. Вкажіть стрілками вектори сил кожного з персонажів та рівнодійної всіх сил.

2. Зробіть плоскі фігури персонажів байки про Лебедя, Рака і Щуку. Розставте їх так, щоб віз справді не рухався.

3. Намалюйте й опишіть випадки які можна спостеріга­ти під час фігурного катання.

4. Напишіть ілюстроване оповідання на тему «Сили в природі».

5. Напишіть реферат про життя й діяльність Ісаака Ньютона.

6. Виготовте динамометр власної конструкції.

7. На зображенні земної кулі вкажіть усі сили, що діють на тіло, яке лежить на її поверхні.

8. Підготуйте моделі плоских та об’ємних тіл і знайдіть у них центр мас.

9. Зробіть моделі тіл, що мають площу опори. Поясніть на моделях умови їх рівноваги.

10. Зробіть технічні споруди з «плаваючим центром ваги».

Космічна тематика

1. Визначте і накресліть орбіти космічних тіл: природних і штучних.

2. Спроектуйте космічну службу планети.

3. Виготовте реактивний візок Ньютона та випробуйте його дію.

4. Виготовте моделі ракет, космічних кораблів.

5. Розробіть план освоєння Місяця. Який український уче­ний зробив це першим?

6. Складіть проект освоєння Марса.

7. Запропонуйте проект перетворен­ня Венери на світовий курорт.

8. Опишіть життя і діяльність Ю.В. Кондратюка.

Механічні коливання

1. За допомогою саморобних при­ладів дослідіть механічні коливання.

2. Продемонструйте поздовжні й по­перечні хвилі.

3. Продемонструйте інтер­ференцію хвиль на воді.

4. Продемонструйте диф­ракцію механічних хвиль.

5. Виготовте маятник Фуко і за його допомогою доведіть, що Земля обертається навколо своєї осі.

6. Виготовте маятник на пру­жині та за його допомогою об­числіть прискорення вільного падіння у даній місцевості.

7. Виготовте секундний, пів секундний, хвилинний ма­ятники на нитці.

Молекулярна фізика і теплота

1. Виготовте моделі моле­кул твердих, рідких, газопо­дібних тіл.

2. Виготовте макет сучас­ної віконної рами з хорошою теплоізоляцією.

3. Виготовте макет водя­ного опалення. Виготовте модель заводської труби.

4. Порівняйте товщини стін, зроблених з цегли, деревини, вапняку, залізобе­тону для будівництва будинків в одних і тих самих кліматичних умовах.

5. Сконструюйте на­грівальні безпечні й не­шкідливі теплові прилади.

6. Сконструюйте прилади для комфортного життя людини: вентилятори, теплові акумулятори, кондиціонери.

7. Опишіть фізичні явища у вогнищі.

8. Напишіть ілюстроване оповідання про конвекцію, випромінювання, тепло провідність у побуті, природі, техніці.

9. Зберіть колекцію тепло ізоляторів.

10. Вивчіть та опишіть процес черствіння різного хліба.

11. Майкл Фарадей написав чудову книжку про природу горіння звичайної свічки. Прочитайте цю книжку і відтворіть ці досліди.

12. Опишіть перетворення енергії в природі.

13. Опишіть фізичні явища, що відбуваються в рослинах.

14. Вивчіть та опишіть чудові властивості води в різних агрегатних станах.

15. Опишіть та поясніть аномальне теплове розширення води.

16. Зберіть, оформіть та опишіть колекцію рідких та твердих тіл.

17. Зберіть, оформіть та опишіть колекцію кристалічних та аморфних тіл.

18. Користуючись довідниковими таблицями «Теплові влас­тивості речовин», зберіть та опишіть колекцію.

19. Напишіть оповідання «Фізика за чайним столом».

20. Напишіть оповідання «Фізика у ванній кімнаті».

21. Напишіть реферат на тему: «Геліотехніка — наука, що не старіє».

22. Сконструюйте геліотехнічну установку для сушіння фруктів.

23. Сконструюйте та виготовте теплові акумулятори різних конструкцій із різними тепловими агентами.

24. Проведіть дослідження властивостей води.

25. Напишіть роботу з екології «Фізичні умови життя людини».

Електростатика

1. Підготуйте досліди з електризації твердих, рідких і газопо­дібних тіл.

2. Зробіть конденсатор та випробуйте його дію.

3. Опишіть грім, блискавку. Зробіть відповідні малюнки.

4. Виготовте модель блискавковідводу.

5. Виготовте переносний блискавковідвід.

6. Приготуйте провід для відведення нагромаджених зарядів.

Електричний струм

1. Розберіть різні гальванічні елементи і акумулятори. Поясніть їх призначення.

2. Зробіть схему утворення електричного струму.

3. Зберіть колекцію провідників, ізоляторів, напівпровідників.