27 січня 2011 року відбулося засідання педагогічної ради школи.

 

Тема: «Психологопедагогічні аспекти профільності навчання з виявленням

особистісних можливостей всіх учасників навчальновиховного процесу

(адміністрація, учителі, учні)».

 

 

Порядок денний

 

І.     Інформація про виконання рішень педагогічної ради від 11 листопада 2010 року.

 

Заступник директора з виховної роботи Шеметилло В.О.,

заступник директора з науковометодичної роботи Донець В.В.

 

ІІ.   Виявлення та розкриття особистісних психологічних якостей та творчого

потенціалу дитини в умовах профілізації навчальновиховного процесу.

 

Зимовський Д.С., соціальний педагог школи

 

2.1. Формування сприятливої психологопедагогічної мотивації діяльності

адміністрації школи щодо вчительського та учнівського колективу в умовах

профільності навчального процесу.

Почупайло В.М., методист соціальнопсихологічної служби

НМЦ Шевченківського РУО

 

2.2. Психологічні аспекти творчого самопочуття вчителя щодо розкриття

особистісних педагогічних можливостей.

 

Рашковська І.В., практичний психолог школи

 

ІІІ. Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників,

затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10.2010 року,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року за № 1255/18550

 

Заступник директора з науковометодичної роботи Донець В.В.

 

ІV. «Від атестації до атестації». Творчий звіт учителів, які атестуються у 2010 – 2011

навчальному році.

 

Головко Л.Ю., учитель початкових класів.

Ленська Т.А., учитель фізкультури.

V. Різне.