Пользовательский поиск
АвторизацияКачественная мебель из дерева http://fama-kiev.com/ абсолютно без проблем . vidminno.kiev.ua - дипломы на заказ.
Home

Річний звіт спеціалізованої школи №91 про роботу в 2013 – 2014 навчальному році

Оригінал документу ви можете подивитись за посиланням: Звіт спеціалізованої школи №91

Звіт

спеціалізованої школи № 91

І-ІІІ ступенів

з поглибленим вивченням інформатики

Шевченківського району м. Києва

про роботу в 2013 – 2014 навчальному році

(на виконання наказу № 198 від 07.10.2002.

Головного управління освіти і науки Київської

міської державної адміністрації

“Про встановлення додаткової відомчої звітності в

загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва”)

м. Київ – 054

пров. Чеховський, 4-А

тел. 486-70-83, 486-15-96

У відповідності з п.4.44 Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-Ш ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23..06.2000 р. № 240, наказом Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації № 198 від 07.10.2002 р. “Про встановлення додаткової відомчої звітності в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва” складено звіт середньої загальноосвітньої школи №91 Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до додатку наказу № 198.

Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу тощо

Спеціалізована школа І-Ш ступенів № 91 з поглибленим вивченням інформатики Шевченківського району м. Києва, загальноосвітній навчальний заклад освіти, який задовольняє потреби громадян, суспільства і держави в загальній середній освіті, діє на підставі Статуту (реєстраційний № 115 від 15.03.2006 р.), має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи спеціалізованої школи № 91 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики ( серія АОО, № 021770).

Відповідно до рівня освіти школа є триступеневою:

І ступінь – початкова школа з тривалістю навчання 4 роки; 6 класів, 149 учень.

П ступінь – основна школа з тривалістю навчання 5 років; 5 класів, 144 учні.

Ш ступінь – старша школа з тривалістю навчання 2 роки; 2 класи, 35 учнів.

Навчально-виховний процес у школі здійснювався диференційовано.

про кількісно – якісний склад педагогічного колективу: педагогічних працівників – 37, практичний психолог – 2, соціальний педагог – 1, завідувач бібліотеки – 1, педагог – організатор – 1; із них відмінники освіти – 4, учитель – методист – 12, старший вчитель – 8, вища кваліфікаційна категорія – 19, перша – 4, друга – 5, спеціаліст – 4, майстер спорту – 1, вихователь ГПД – 3, незакінчена вища освіта – 3; склад педагогічного колективу, проведені заходи щодо підвищення фахового рівня вчителів свідчать про результативну роботу з учнівським колективом.

Традиційно в школі проводиться моніторинг – один із механізмів забезпечення якісного рівня освіти, який дає змогу побачити успіхи і недоліки в діяльності колективу, внести корективи, спланувати подальшу роботу. Це

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів із предмета;

- динаміка успішності з предмета (результативність роботи учителя -предметника);

- моніторинг класного керівника.


Узагальнена картка рівня навчальних досягнень початкової школи (у %)

 

Клас

2012-2013 н.р

2013-2014 н.р

Розбіжність

2-А

94,21

100,00

5,79

2-Б

100

100,00

0,00

3-А

100

95,95

-4,05

3-Б

98,98

97,26

-1,72

4-А

99,67

100

0,33

4-Б

98,86

98,43

-0,43

 

За таблицями успішності класного керівника 2-11-х класів вираховується середній бал учня по класу та з предметів, якість навчальних досягнень з предмета та класу.

Таким чином результати та аналіз моніторингу якості освіти дають змогу створювати оптимальні умови для розвитку кожної дитини, стимулювати педагогів до самостійного осмислення й визначення своїх професійних проблем.

Важливою складовою освіти школи є пошук, вияв і розвиток творчої особистості. Педагогічний колектив досягає результативності у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін

на районному рівні: на міському рівні:

2012-2013 н.р. - 32 призове місце 3 призових місця

2013-2014 н.р. - 27 призових місця. 2 призових місця.

Слід відзначити ефективну роботу учителя географії Левицької І.Е., учителя біології Шевченко С.В. Підготовлені ними учні систематично посідають призові місця.

Розвиток творчого потенціалу учнів реалізували також через пошуково-дослідницьку роботу, зокрема призерами І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України стали

2012 - 2013 н.р. - 9 учнів міського етапу - 3 учні

2013 - 2014 н.р. - 6 учнів міського етапу - 1 учень

Це результат продуктивної і творчої праці учителя інформатики Олексієвця Д.О. (молодий спеціаліст), учителя української мови та літератури Вахули Г.П. Її учень посів ІІ місце на районному етапі ХІІ Міського конкурсу читців поезії Тараса Шевченка.

Початкова школа

Призерами ІІ (районного) етапу олімпіад та конкурсів стали

2012 – 2013 н.р - 8 учнів

2013 – 2014 н.р - 12 учнів.

33 учня брали участь у Всеукраїнському етапі математичного конкурсу «Кенгуру», з них призові місця – 22. Участь у Міжнародному етапі математичного конкурсу «Кенгуру» початкова школа-11, з них призові місця-10; середня і старша школа – 19, з них призові місця -19.

Плюсами роботи з творчою молоддю є вироблені вміння: планувати свою роботу, передбачати результати, використовувати різні джерела інформації, самостійно відбирати й накопичувати матеріал; аналізувати, зіставляти факти; аргументувати думку, самостійно приймати рішення; адекватно оцінювати себе й один одного.

У 2013-2014 навчальному році 45 учнів нагороджені Похвальними листами за високі досягнення у навчанні, що складає 14 % від загальної кількості учнів; два випускники нагороджені Золотою (Вакарюк А., Суслов М., Соломенко В.) медалями та 3 (Герасімова О., Каленська І., Касакова Є.) учнів 9-А класу претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

- про навчальні кабінети: початкова школи6, українська мова та література – 2, математика – 1, українознавства – 1, географія – 1, фізика та інформатика – 1, хімія та інформатика – 1, біологія – 1, англійська мова – 2, історія – 1, комп’ютерний кабінет – 2, музична вітальня – 1, кабінет психолога – 1, спортивний за – 2, актовий зал – 1;

- про завдання педагогічного колективу: удосконалювати систему управління закладу шляхом забезпечення його науково-методичними, морально - психологічними, матеріально-технічними, інформаційними умовами; активізувати пізнавальні інтереси школярів в умовах гуманізації сучасної освіти, враховуючи психолого - педагогічні аспекти виховання та навчання; надавати методичну допомогу учителю, залучати його до проектування особистої професійної успішності, вивчення, впровадження, апробування інноваційних освітніх технологій; створювати умови для науково-дослідницької та експериментальної діяльності учнів для впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної середньої освіти; формувати систему моральних цінностей заходами щодо зміцнення здоров’я та соціального захисту; співпрацюючи з позашкільними та громадськими організаціями; створювати оптимальні умови для загальноосвітньої підготовки та всебічного розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей обдарованих учнів, реалізації їх творчих запитів, забезпечення фундаментальної допрофесійної підготовки з обраного профілю; використовувати новітні інформаційні технології у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності; удосконалювати системи моніторингу якості навчання учнів, класного керівника, динаміки успішності вчителя та творчого розвитку.

- про пріоритетні напрями: виховання та навчання учнів через оновлення змісту освіти і впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання, впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної середньої освіти;; формування багатовимірного освітнього простору зорієнтованого на формування і розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей та творчих здібностей, забезпечення умов для розвитку емоційної сфери учня; інформатизація навчання; гуманізація навчально-виховного процесу; профілізація та прагматизація навчання; збереження здоров’я дітей; формування життєвих компетентностей; визначення рівня розвитку основних психічних процесів та індивідуальних характеристик особистості кожного учня школи, проведення психодіагностики, корекційно - розвивальної роботи.

- про організацію та форми методичної роботи: організовано роботу семи методичних об’єднань - учителів початкової школи, учителів іноземної мови, учителів суспільно – гуманітарних дисциплін, учителів науково - природничих дисциплін, учителів математики та інформатики, учителів естетичного та фізичного розвитку й МО класних керівників. Учителі МО працювали за розділами: вступ (завдання, напрями, теми, над якими працювали, кількісно – якісний склад; план, звіти та протоколи; декади (тижні) та заходи щодо підвищення фахової майстерності; атестація педагогічних працівників; наставництво; моніторинг якості освіти; внутрішкільний контроль і нормативні документи;

- про проведені заходи щодо підвищення фахової майстерності; 12 семінарів різних типів, конференцій; взаємовідвідування уроків тощо; 10 предметних декад (тижнів);

- про атестацію педагогічних працівників, відповідно до перспективного плану проходження атестації педагогічними працівниками навчального закладу та поданих заяв до атестаційної комісії атестація здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, зрізів знань учнів, тестування, відвідування уроків та позакласних заходів, здійснення аналізу освітнього процесу; ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.

Успішно атестувалися 7 учителів, а саме:

- 3 - на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 2 із них на відповідність раніше;

- 1 - встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

- 2 - встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Відповідно до п.3.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників 1 керівникам гуртків перенесено чергову атестацію на наступний навчальний рік.

З метою забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, які б творчо впроваджували ідеї інтерактивного, особистісно орієнтованого навчання, учителів-предметників залучали до активної діяльності. Для цього використовували як традиційні, так і нетрадиційні, як індивідуальні, так і групові форми роботи.

Індивідуальні форми роботи: самоосвіта і робота над методичною темою; аналіз власної діяльності; вивчення документів фахового спрямування; накопичення та систематизація інформації з психології, педагогіки, методики; відвідування уроків і позакласних заходів у колег; співбесіди з адміністрацією; розробка власної наочності та уроків тощо.

Усі вчителі-предметники успішно пройшли курси за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього», що проводяться третій рік поспіль на базі школи; кожен учитель володіє інформаційно-комунікативними технологіями, засвоїли інтернет-технології.

- про змістовність та якість проведення педагогічних рад, на яких розглядалися питання: 1. Про аналіз роботи педагогічного колективу щодо формування самодостатньої, саморозвиненої особистості з інноваційним типом культури, мислення, діяльності у 2012-2013 н.р. та реалізація ідеї неперервної освіти впродовж життя в умовах дослідно-експериментальної педагогічної діяльності у 2013-2014 н.р. 2. Про моніторинг якості навчально – виховного середовища, як основної умови оптимального розвитку особистості. 3. Врахування індивідуальних соціально – педагогічних характеристик учнів в умовах профілізації освіти. 4. Просвітницька діяльність по формуванню негативного ставлення до протиправних дій.

- про організацію та впровадження профільного та допрофільного навчання, що складається з таких етапів: а) вияв пошук здібностей, інтересів та нахилів учнів (початкова школа), б) адаптація психолого – педагогічна діагностика (5 – 6 кл.), в) до профільна підготовка (7 – 9 кл.), г) профільне навчання та профорієнтаційна робота (старша школа). Реалізація навчання відбувається за рахунок курсів за вибором та факультативних курсів.

- Курси за вибором :

Клас

Предмет, назва курсу

Кількість годин

11-А

Українська мова: «Практикум із синтаксису української мови»

35 годин

Математика: «Застосування похідної до розв’язання задач»

35 годин

10-А

Математика: «Раціональні функції»

35 годин

Економіка: «Основи менеджменту»

35 годин

Українська мова: «Практикум із синтаксису української мови»

35 годин

- Факультативні курси :

Клас

Предмет, назва курсу

Кількість годин

8-А

Українська мова: «Практикум з правопису української мови»

35 годин

10-А

«Основи психології. Основи спілкування»

35 годин

11-А

«Основи бізнесу та фінансів»

35 годин

«Основи психології. Основи спілкування»

35 годин

 

- центр моніторингу столичної освіти провів моніторингове дослідження якості освіти учнів 5-х, 9-го, 10-го та 11-го класів.

- моніторингові дослідження в 5-х класах з навчальних предметів (математика, українська мова, Я і Україна. Основи здоров’я, англійська мова);

- моніторингові дослідження в 10-му клас з навчальних предметів (геометрія, біологія, історія України, українська мова, алгебра, фізика, англійська мова, хімія, всесвітня історія, географія, українська література);

- моніторингові дослідження в 9-му класі з хімії;

- моніторингові дослідження в 11-му класі «Стан профорієнтаційної роботи в ЗНЗ м. Києва»;

- моніторингові дослідження педагогічних працівників «Вивчення досвіду організації роботи з обдарованою дитиною в загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва»

- результатами організації та проведення дослідно - експериментальної діяльності за 2013 – 2014 навчальний рік. («Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів інформатики»).

Обрана спеціалізація навчального закладу відкрила значну кількість можливостей взагалі:

1. Оптимізація внутрішнього контролю навчального закладу.

2. Створення умов для експериментально-пошукової діяльності педагогічних працівників, для самоосвіти і самовдосконалення.

3. Інтеграція навчання.

4. Експериментально-пошукова, творча, дослідницька робота учнів.

5. Оптимізація роботи соціально-психологічної служби.

6. Вивчення стану здоров’я та фізичного розвитку дітей, оптимізація роботи медичної служби закладу.

7. Забезпечення координаційних зв’язків з батьками, громадськістю, вузами-партнерами в освіті тощо.

8. Різнобічність, орієнтація на розвиток усіх здібностей учня через систему виховної роботи.

Підвищений інтерес до названих можливостей пояснюється багатьма причинами, але здебільшого – запровадженням державного освітнього стандарту в кожній галузі, необхідністю визначення у зв’язку з цим рівня та якості підготовки учнів і узгодження їх з єдиними обов’язковими для всіх вимогами цього стандарту, а особливо – це наступність у навчанні (координаційні заходи з вузами - партнерами).

Відсторонитися від вирішення цих питань наш навчальний заклад не зміг. Маючи попередній досвід експериментальної роботи за погодженням з Інститутом інформатики НПУ імені М.П.Драгоманова, на виконання наказу Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської адміністрації від 20.05.2011 року № 141, розпочалося нове педагогічне дослідження «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладів з удосконалення підготовки майбутніх вчителів інформатики» (термін 2011-2016рр.).

На виконання Угоди про співпрацю між вузом та СШ № 91 з 06.09.2011 р. по 22.12.2011 р. педагогічну практику закінчили 4 студентів Інституту інформатики. Вони були активними учасниками проведення шкільної олімпіади з інформаційних технологій та у позашкільній діяльності.

Підсумком роботи в цьому напрямку є участь 28 листопада 2013 року у районній науково-практичній конференції спільно з науково-дослідною лабораторією інновацій ІППО ім. Б. Грінченка за темою: «Людина – Свідомість - Технологія: переоцінка цінностей» для навчальних закладів, що займаються дослідно – експериментальною роботою.

Перспективи розвитку:

1. Моделювання уроків навчальних предметів профільної підготовки відповідно до вимог особистісно-орієнтованої освіти.

2. Модернізація змісту освіти:

- Впровадження системи Moodle для моніторингових досліджень якості освіти старшокласників.

- Розробка авторської програми з курсу «Технології» (5-9 класи).

- Апробація та введення «хмарних технологій» для розширення комп’ютерної грамотності старшокласників.

- Долучення до Національного Проекту «Відкритий світ».

3. Реалізація практичного етапу дослідно-експериментальної роботи «Взаємодія загальноосвітнього та вищого навчального закладу з удосконалення підготовки майбутніх вчителів інформатики» (за наказом головного управління освіти і науки м. Києва від 20.05.2011 № 141).

Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону. Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти, заходи, які вживалися закладом з метою повернення їх до навчання.

Обов’язковість отримання повної загальної середньої освіти

На виконання розпорядження Шевченківської районної в місті державної адміністрації від 29.04.2013 р. № 231 «Про облік дітей і підлітків дошкільного та шкільного віку в Шевченківському районі м. Києва у 2013 році» , згідно з наказом Управління освіти Шевченківської районної в місті державної адміністрації від 30.04.2013 р. № 233 та з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, планування мережі загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів згідно з освітніми проблемами населення та своєчасного обліку дітей та підлітків шкільного віку спеціалізована школа №91 щорічно проводить облік дітей та підлітків шкільного віку від 6 до 18 років та дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, що проживають на території мікрорайону СШ №91.

Дітей, які ухиляються від навчання, у мікрорайоні не виявлено.

Наказом по школі за 128 від 07.05.13 р. було затверджено:

1) робочу групу у складі 5 осіб педагогів школи;

2) відповідального за проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку, за складання списків та їх щорічне уточнення – заступника директора з навчально-виховної роботи Шеметилло В.О.

3) територію обслуговування та проведення інструктажів для осіб, що відповідають за складання списків.

Згідно Розпорядження Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації № 268 від 11.04.2012 р. за мікрорайоном СШ № 91 було закріплено такі будинки:

пров. Чеховський, 2, 4, 4-а, 6, 8, 10, 3, 9, 11/23а (весь)

вул. Воровського, 19, 29-е, 31-а, 32, 34, 36, 38, 40/13.

вул. Тургенівська, 2, 16, 19, 20,22, 26-28, 23-б, 28-а-30а

вул. Гончара, 44-а, 46/48, 50, 52, 60, 62, 74, 74-б, 45-а, 45-б,45-в, 47-в, 47-б, 51,53,55, 57, 59-а, 65, 65-а, 47/49, 40, 42-б, 37-а, 43, 43-в.

вул. Коцюбинського, 2.

вул. Богдана Хмельницького, 80-82,88/92, 61, 63, 84, 86, 94.

вул. Чапаєва, 4-а, 8, 10, 12, 14, 16, 3, 7, 9, 11, 13, 4-б, 4-в, 2/16 (вся).

 

Дітей, які ухиляються від навчання, у мікрорайоні не виявлено.

 

Рік

Всього у мікрорайоні дітей з 6-18 років

Дітей, яким на 1 вересня виповнилось 5 років

Вчаться у ЗНЗ всіх ступенів

З них дівчат

Вчаться у ПТУ, технікумах

2013

377

14

348

172

12

Інформація про працевлаштування випускників 11-х класів

Кількість випускників 11-х класів

З них отримали:

свідоцтва

 

Продовжують здобувати освіту:

 

 

Працюють

 

 

Всього

у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

в ПТУ, технікумах, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Виїхали за межі міста

Навчання за кордоном

20

20

 

14

2

-

2

2

20

Зайнятість випускників 9-х класів СШ № 91 у 2013 році

№ з/п

Назва ЗНЗ

Кількість вип. 9-х класів

З них отримали:

Продовжують здобувати загальну середню освіту:

Сві-

доцтва

У 10 класі СШ№91

У 10 кл. інш. СШ

(навчан. за корд.)

Коледжи, ліцеї

(проф.-освіта)

Екстерн

 

1.

 

№91

 

18

 

18

 

14

 

1

 

3

 

-

 

Робота по обліку дітей та підлітків, що навчаються в СШ № 91 проводиться постійно впродовж року. У навчальному закладі ведеться книга руху учнів, видаються накази про прибуття та вибуття учнів на підставі заяв від батьків із зазначенням причини вибуття та довідки – підтвердження з нового навчального закладу. Класні керівники ретельно заповнюють особові справи учнів (за новими зразками ведення шкільної документації) та прописують в класних журналах № наказів по школі про прибуття або вибуття учнів. Прийом дітей до школи відбувається лише на конкурсній основі, за затвердженими матеріалами конкурсних випробувань та заявами батьків. Батьки учнів або опікуни ознайомлені з порядком зарахування та вибуття учнів з навчального закладу.

4 рази на рік навчальний заклад інформує про контингент учнів СШ № 91 Шевченківського району м. Києва за місцем проживання. Адміністрацією школи та класними керівниками постійно здійснюється контроль за відвідуванням занять учнями навчального закладу та вживаються невідкладні заходи щодо недопущення випадків пропусків уроків учнями без поважних причин. Повне охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку досягається за допомогою різних форм навчання та організації роботи з надання допомоги у засвоєні навчального матеріалу учням, які тривалий час не відвідували заняття.

Активно залучаються до цієї роботи психолог школи Рашковська І.В. та соціальний педагог Зимовський Д.С., батьківська громадськість та учнівське самоврядування.

Результатом профілактичної роботи навчального закладу щодо охоплення дітей та підлітків навчанням є те, що на даний час в школі немає учнів, які тривалий час не відвідують заняття без поважних причин, або знаходяться в розшуку.

Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питань попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми.

Важливу роль у виховній роботі відігравала система державно-громадського управління освітою, суть її – об’єднання зусиль педагогів, батьків і дітей.

 

Педагогічний колектив школи будував свою роботу за напрямками:

- громадське виховання;

- родинно-сімейне виховання;

- художньо-естетичне виховання;

- трудове виховання;

- правове виховання;

- превентивне виховання;

- екологічне виховання;

- формування здорового способу життя;

- фізичне виховання;

- діяльність учнівського самоврядування «Міст-М»;

- сприяння творчому розвитку особистості;

- співпраця з громадськістю.

 

Гуртки, спортивні секції та інші творчі об’єднання школярів, що працюють на базі СШ № 91 від установ, організацій, закладів району, міста

Назва гуртка, секції, та інш. творч. обєднань

Графік роботи гуртка

ПІБ керівника

Джерела фінансування роботи гуртка

1.

«Гурток англійської

мови»

понеділок 1815– 1925 (1-2класи)

п’ятниця 1815– 1925

(1-2класи)

субота 1000 – 1125 (1-2класи)

Бондаренко К.О., керівник гуртка

СШ№91

0, 25 ставки

2.

«Солдатська слава»- військово-патріотичний гурток(образотворче мистецтво)

середа 1415 – 1545 (1,2 класи)

середа 1545 – 1745 (3, 4 класи)

Філіпченко Н.С., вчитель образотворчого мистецтва

СШ№91

0, 25 ставки

3.

«Пошук» військово-патріотичний гурток

середа 1515– 1710 (9-11класи)

четвер 1515 – 1710 (6 клас)

п’ятниця 1515– 1645 (6 та 9-11класи)

Легкодух Т.М., вчитель історії

СШ№91

0,5 ставки

4.

Театральний гурток

«ШАНС»

(шкільна аматорська навчальна студія

понеділок 1530– 1715

середа 1430– 1615

четвер 1400– 1615

Вахула Г.П., учитель української мови та літератури

СШ№91

0,5 ставки

5.

«Майбутні олімпійці»- гурток плавання

вівторок 1430 – 1625 / І група - басейн 1-2 класи

1625 – 1755 / ІІ група ОФП 3-4 класи

Четвер 1430 – 1625 / ІІ група - басейн 3-4 класи

1625 – 1755 / І група ОФП 1-2 класи

Бова Н.І., керівник гуртка

СШ№91

0,5 ставки

6.

«Степ-бокс» - спортивний гурток

понеділок 1530 – 1640 / 1 група

1640 – 1750 / 2 група

вівторок 1700 – 1840 / 1 група

1840 – 1950 / 2 група

субота 1130 – 1240 / 1 група

1240 – 1350 / 2 група

Матвієнко М.І., керівник гуртка

СШ№91

0,5 ставки

7.

Гурток спортивного танцю

понеділок 1400 – 1530 / молодша група,1-ші класи

1530 – 1700 / середня група 2-гі класи

1700 – 1830 / старша група 3,4,5,6 класи

середа 1400 – 1530 / молодша група,1-ші класи

1530 – 1700 / середня група 2-гі класи

1700 – 1830 / старша група 3,4,5,6 класи

п’ятниця 1400 – 1530 / молодша група,1-ші класи

1530 – 1700 / середня група 2-гі класи

1700 – 1830 / старша група 3,4,5,6 класи

Книр В.В., керівник гуртка

СШ№91

1,0 ставки

8.

Учнівське самоврядування «Міст-М»

п’ятниця 1415– 1600

ЗДВР, педагог-організатор

СШ№91

 

9.

МГО «Клуб « Айкідо Суйгетцу»

Вівторок,четвер 1500– 1800

Понеділок, середа,п’ятниця 1900 – 2000

Президент клубу Черненко А.М.

СШ№91, орендарі

 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

На виконання річного плану в навчальному закладі створено умови для формування принципово нової особистості, творчої, самостійної, гуманної, національно свідомої, здатної цінувати себе і поважати інших.

Педагогічний колектив намагається будувати виховну роботу, використовуючи різноманітні за змістом методи та форми роботи.

Відповідно до плану виховної роботи школи кожен рік проводяться тематичні тижні та декади:

- місячник безпеки руху «Увага, діти на дорозі!»(серпень-вересень);

- декада здоровя та спорту (вересень);

- день партизанської Слави (22 вересня),

- декада історії та правових знань (жовтень);

- тиждень мужності (жовтень);

- правова декада (листопад-грудень),

- тиждень з пожежної безпеки (січень);

- тиждень безпеки (квітень);

- місячник з благоустрою (вересень, квітень);

- декада естетичного та фізичного розвитку (квітень)

 

Класні керівники за основу в своїй роботі взяли залучення дітей до проведення позаурочних виховних заходів: відвідування музеїв, театрів, цирку та виставочних залів, а також проведення цікавих позакласних заходів, свят, різноманітних конкурсів.

Розроблені та проведені заходи щодо виховної роботи з дітьми на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, робота щодо формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості (патріотичне виховання), духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

 

Традиційно у школі проводились:

 

- традиційні та родинні свята: День Знань, День учителя, Золота осінь, Сто днів у школі, Святий Миколаю, Новорічні свята, Свято короваю та української вишиванки, День Святого Валентина, Міжнародний жіночий день, Свято Букварика,Останній дзвінок, Випускний;

- різноманітні тематичні виставки: виставка поробок із природних матеріалів (овочів) «Барви осені»; виставка колажів «Золота осінь», виставка творчих робіт гуртка «Мальви»; виставка фоторобіт «Як дві краплі»; картини з бісеру, розпис скляних виробів, художній конкурс «Обкладинка для зошита», «Листівка до 8 Березня»; конкурс дитячих поробок та малюнків до Великодня, виготовлення листівок до Великої Перемоги, останнього дзвоника та випускного вечора;

- майстер-клас із квілінгу, ліплення з солоного тіста, бісероплетіння (творчий центр «Шевченківець») та майстер-клас по розпису пасхального яйця (Фабрика ялинкових іграшок);

- виступ шкільної аматорської театральної студії «ШАНС» із спектаклем «Вечори на хуторі 91-ї школи поблизу Чкаловського парку» (музично-обрядово-різдвяна фантазія за твором М. Гоголя 2 Вечори на хуторі поблизу Диканьки»;

- щорічні благодійні концерти в Інституті ортопедії і травматології із врученням подарунків хворим дітям, участь у благодійній акції «Допомога родинам загиблих Небесної Сотні», участь у районній благодійній акції для дітей дитячого будинку «Новорічні вогники надії».

 

Учні школи та лідери учнівського самоврядування «Міст-М» брали участь у районних, міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, заходах:

- участь у літературному конкурсі «Мій вчитель» та конкурсі малюнків «Обкладинка для зошита» за сприяння громадської організації «Діти передусім» та газети «Мішутка» 20.09.2013;

- участь у районному конкурсі соціальних проектів «Золоте руно» (ІІ місце Ольга В’юн, учениця 9-А класу) 21.10.2013;

- районний етап пізнавально-розважальної гри «Юніор-2013» (команда «Чомучки» - V місце) 23.10.2013;

- районний конкурс медіа-презентацій «Жива пам'ять». (Андросенко Ольга – ІІІ місце; Мармалевська Вероніка – приз глядацьких симпатій) 08.11.2013;

- районний конкурс, гра «Інтелект-турнір-2013» (учні 9-А класу) (ІІ місце) 13.11.2013;

- участь представників шкільних редакцій у міському заході прес-толока в КПДЮ 27.11.2013;

- участь у конкурсі фотографії та малюнка новорічної кульки від газети «Мішутка». 04.12.2013;

- участь у районному конкурсі «Пресс-Код» (конкурс на найкращу друковану шкільну газету) 14.01.2014;

- Прес-бій. Конкурс фотокореспондентів газет. (КПДЮ) 17.01.2014;

- участь у міському конкурсі «Інтелект-турнір» . Команда «Здоров’я нації» 05.02.2014;

- участь у творчому конкурсі від газети «Мішутка» до Міжнародного жіночого дня 8 Березня 25.02.2014;

- участь у районному конкурсі читців поезій Т.Г. Шевченка (Приємський В. І місце) 04.03.2014;

- участь у міських літературних читаннях творів Т.Г. Шевченка мовами народів світу (Масенко Вероніка, учениця 8-А класу) 06.03.2014;

- участь у районній правовій грі серед старшокласників «Правовий турнір». Команда «Патріоти» 13.03.2014;

- участь у районному етапі Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» (хореографія) 14.03.2014;

- участь у районному конкурсі шкільних редакцій «Прес-марафон». Команда «СУПЕРРЕД 91» 14.03.2014;

- участь у Всеукраїнському конкурсі «Подаруй пташкам оселю» від редакції дитячого міжнародного журналу «Пізнайко» 18.03.2014;

- участь у Всеукраїнському дитячому творчому конкурсі «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» (Андросенко Ольга, учениця 9-А класу, ІІІ місце) 19.03.2014;

- участь у районному конкурсі «Екологічна ніша людства-Земля» 20.03.2014;

- участь у районному етапі міського фестивалю команд веселих та кмітливих юних пожежників. Команда «ПУЗО № 91». (І місце в районі) 21.03.2014;

- участь у Всеукраїнському конкурсі «Подаруй пташкам оселю» 01.04.2014;

- участь у конкурсі дитячих малюнків від редакції газети «Мішутка» на тему: «Великодній кошик» 03.04.2014;

- участь у І етапі ІІІ Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця» (9 клас) (перемога у номінації «Мистецтво музики») 11.04.2014;

- участь команди юних пожежників «ПУЗО» у зональному етапі міського фестивалю команд веселих та кмітливих ім. Л.П. Телятнікова (1 місце у зоні) 30.04.2014;

- участь у ІІ етапі районного конкурсу «Жива пам’ять» «Конкурс цифрової фотографії»08.05.2014;

- участь у районному конкурсі серед лідерів шкільного самоврядування «Якби мером Києва був я» (перемога у номінації «Ораторське мистецтво» Аль Намрі Азаль, учениця 9-А класу)

- участь команди юних пожежників «ПУЗО» у міському етапі міського фестивалю команд веселих та кмітливих ім. Л.П. Телятнікова 31.05.2014.

 

Заходи щодо святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка:

- участь у конкурсі читців Великого Кобзаря Т.Г. Шевченка (Приємський Владислав, учень 9-А класу, І місце);

- участь у літературному конкурсі «Ми – шевченківці!» за сприяння благодійного фонду «Діти передусім!» та газети «Мішутка»;

- презентація книжки «Переклади та переспіви поезій Тараса Шевченка російською мовою»;

- участь у літературних читаннях творів Т.Г.Шевченка мовами народів світу (Масенко Вероніка, учениця 8-А класу);

- відкриття персональної виставки художніх полотен учня 8-А класу Доценка Антона.

-

Військово – патріотична робота в навчальному закладі посідає одне з провідних місць у вихованні підростаючого покоління незалежної держави України. «Ніщо не забуте, ніхто не забутий», «Хай буде мир людству у всьому світі» - основні логотипи цієї діяльності.

Члени гуртка «Військово-патріотичний» СШ № 91 беруть активну участь у житті школи, співпрацюють з радою ветеранів Великої Вітчизняної війни Шевченківського району м. Києва та спілкою ветеранів Афганістану, вони проводять спільні з даними організаціями засідання по затвердженню плану роботи музею «Бойової слави 40-ї Армії», беруть участь у спортивних змаганнях, організованих ГУОН, РУО, району та міста, у проведенні тижнів здоров’я, фізкультури та спорту, мужності тощо. Розроблено план та проведено заходи по відзначенню 69-ї річниці закінчення Другої світової війни; розроблено план та проведено заходи по відзначенню 69-ї річниці визволення України та 70-ї річниці визволення м. Києва від фашистських загарбників.

 

Проводяться наступні заходи:

- Відбулося вшанування пам’яті загиблих у ВВв та Афганських війнах, покладання квітів до пам’ятника Батьківщині-матері у шкільному музеї 40-ї армії «Дороги, опалені війною…» – традиційно 1 вересня 2013 року.

- Відвідали Київський фестиваль військово-патріотичної пісні «Доля вибрала нас» до 25-річчя виводу радянських військ з Афганістану

- Проведено 23 вересня 2013 року традиційний урочистий мітинг із покладанням квітів до пам’ятника Зої Космодем’янської.

- Проведено зустріч учнів 5-6 класів із ветераном Великої Вітчизняної війни Зимньою Валентиною Іванівною (23.10.2013).

- Проведено розширене засідання групи «Пошук» у музеї Бойової Слави 40-ї армії «Дороги, опалені війною» із залученням Борисенка Ігоря Петровича, начальника штабу І гвардійської бригади морської піхоти та шкільного учнівського самоврядування «Міст -«М» (25.10.2013).

- Проведено уроки мужності: «Діти партизани – герої ВВв», “Шляхами подвигу і слави”, “70-річчя від дня прориву радянськими військами німецької лінії оборони “Вотан” та визволення міста Мелітополя”.

- Проведено загальношкільну хвилину мовчання та уроки мужності «Подвигу визволителям Києва – честь і слава» (06.11.2013); спільний виїзд лідерів та ветеранів на Лютізький плацдарм, акція «Ми пам’ятаємо наших героїв-патріотів».

- Взяли участь у районному конкурсі медіа-презентацій «Жива пам'ять» (Андросенко Ольга – ІІІ місце; Мармалевська Вероніка – приз глядацьких симпатій»).

- Учні та вчителі СШ № 91 мали змогу бути присутніми на заході 28 жовтня 2013 року у Парку Вічної Слави біля пам’ятника Невідомому солдатові, де відбулися урочистості з нагоди відновлення Почесної варти – Поста № 1.

- Проведено екскурсію у шкільному музеї 40-ї армії «Дороги, опалені війною» для учнів 8 класів СШ № 58.

- Було вшановано пам’ять загиблих від Голодомору хвилиною мовчання (22.11.2013) та відбувся захист медіа-презентацій «Трагічна сторінка історії» (6-11 класи).

- Проведено традиційний батьківський всеобруч «Родина» (1-4 класи) - родинне свято «Хай буде сіль і коровай, тепло в родинах буде…» (у рамках Дня Соборності та Свободи України) (21.01.2014).

- Проведено урочистий захід до 25-річчя від дня виводу військ із Афганістану та Дня Захисника Вітчизни. Постійно діюча експозиція мистецької галереї відомих художників України «Пам'ять без кордонів на базі СШ № 91( відкрита 23 лютого 2012 р.). Керівник гуртка «Пошук» та учні-волонтери провели рейд «Турбота» (привітали ветеранів зі святом).

- Відбулося вшанування пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф ГКК: «Як це було…», «Чорнобиль – пам’ять на віки». Перегляд документального кінофільму та запалення свічки скорботи «Чорнобильський дзвін». (25.04.2014).

- Проведено мітинг та концерт на базі Національного музею історії ВВв (учні 5,6 класів), а також районний урочистий концерт у Будинку вчителя (учні 7,8 класів) та рейд «Турбота» (вітання ветеранів із Великою Перемогою) до Дня Перемоги.

- Взяли участь у ІІ етапі районного конкурсу «Жива пам’ять» «Конкурс цифрової фотографії».

- Проведено уроки мужності «Герої-визволителі»(1-4кл.), «Війна пройшла через мою Батьківщину»(5-6 кл.),»Мій Київ воєнної пори:1941-1945рр.»(7-8 кл.), «Визволення Києва та України(1943-1944рр.): невідомі сторінки»(9-10 кл.) та відбулися зустріч учнів школи з ветеранами ВВВ(жовтень – листопад 2013р. та травень 2014р.)

 

Фізкультурно- оздоровча робота

- першість школи з футболу(3-4 класи, 5-7, 8-11 класи);

- першість школи з волейболу (5-6, 7-8 класи)

- участь у районних змаганнях з футболу «Великий м’яч»( 9 клас)

- спортивне свято «Тато, мама і я – спортивна сімя»

- виставка спортивних газет (5-9 класи)

- відбувся «Олімпійський урок киянина (14.09.2013)

- участь у районних змаганнях «Олімпійське лелеченя»

- участь у районних змаганнях «Козацький гарт»

- спортивні змагання серед юнаків 9-11 класів на звання «Богатирський клас» - переможець 9-й клас

Здоровий спосіб життя

Упродовж року проводилися тематичні тижні та декади, заходи до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням та Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, випускалися стіннівки та плакати.

У навчальному закладі працюють гуртки, серед них: гурток англійської мови, військово-патріотичний гурток «Солдатська слава» (образотворче мистецтво), військово-патріотичний гурток «Пошук», театральний гурток «ШАНС» (шкільна аматорська навчальна студія).

Проводиться пропаганда здорового способу життя, працюють спортивні гуртки та секції: «Майбутні олімпійці» - гурток із плавання, «Степ-бокс» – спортивний гурток, гурток спортивного танцю, МГО «Клуб «Айкідо Суйгетцу»; участь у загальнорайонному спортивному святі з нагоди Дня фізичної культури і спорту та Всеукраїнському олімпійському уроці 2013 «Історія є. Майбутнє твоє!».

Проводиться правоосвітня, правовиховна робота та профілактика здорового способу життя:

- у Міжнародний день боротьби зі СНІДом проведено інтелектуальну гру «Крок за

кроком до здоров’я»; семінарські заняття під час уроків з основи здоров’я та

біології: «Репродуктивне здоров’я. Статеве виховання», «Анатомо-фізіологічні,

фізичні особливості юнака та дівчини» (8-11 класи); бесіди на теми: «Я дивлюсь у

своє майбутнє (5-6 кл.), «Здоров’я заради життя» (7-8 кл.), «Профілактика ВІЛ-

інфекції в молодіжному середовищі» (9-11 кл.) Проведено конкурс малюнків «Як

зробити повітря чистим», в рамках Міжнародного дня відмови від паління (5-11

класи)(14.11.2013), захист робіт(рефератів) на тему боротьби із зловживанням

алкогольних та тютюнових виробів, профілактики наркоманії та СНІДу;

- виховні години: «Запобігання та викорінення найгірших форм дитячої праці», або «Насильство над дітьми: види, причини, наслідки», «Формування негативного ставлення школярів до проявів тероризму та екстремізму»( 5-11 кл.), «Не дай СНІДу шанс»( 9-11 класи), «Чому деякі підлітки починають вживати наркотичні речовини?», «Механізм і шляхи передачі ВІЛ-інфекції»(9-11 класи);«Покінчи з курінням, доки воно не покінчило з тобою» (5-11 класи), «Життя людини – найвища цінність на Землі» (5-11 класи);

- психологічні тренінги навичок відмови від небезпечних пропозицій: «Після

вечірки», « На пляжі», « У вагоні метро», «На вулиці»;

- лекції для дівчат та для хлопців: «Розвиток моральної чистоти, юнацької та дівочої

честі. Повага до жінки, почуття дружби, кохання»;

- тренінгові заняття: «Наслідки залежності від комп’ютерних ігор та соціальних

мереж»; «Вчимося говорити «Ні»; « Світ без наркотиків. Вибір за нами»; «Чому

необхідна освіта з питань захворювання ВІЛ-СНІДом?».

 

Профілактична робота, пов'язана з вивченням правил дорожнього руху, а саме: місячник безпеки дорожнього руху “ Увага! Діти на дорозі”, участь у Всеукраїнському дитячому творчому конкурсі «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»(Андросенко Ольга, учениця 9-А класу, ІІІ місце), «У школі пішохідних наук» практичне заняття на групі продовженого дня, дидактична гра «Живий світлофор» та «Дорожні знаки». Проводиться робота по дотриманню протипожежних норм: розробляються додатково – профілактичні заходи щодо поліпшення роботи з пожежної безпеки серед працюючих та учнів; призначено керівників Дружин юних пожежників та юних інспекторів дорожнього руху, які проводять різноманітні пізнавальні бесіди для учнів початкової школи.

 

Профорієнтаційна робота

З метою зваженого та обдуманого вибору майбутньої професії в навчальному закладі проводилася профорієнтаційна робота Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського міжнародного університету, Київського професійного ліцею будівництва і комунального господарства, Національного університету цивільного захисту (м. Харків), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси), Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі (м. Київ), Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну, Комп’ютерної академії «Інталіт», Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного університету будівництва та архітектури, Державного університету телекомунікацій, університету «Крок» тощо.

Спільно із студентами НПУ імені М.П. Драгоманова відбулися:

1 Проведення Єдиного Дня самоврядування, за участю студентів Інституту політології і права НПУ ім. Драгоманова.(06.12.2013 р.)

2 Конференція старшокласників щодо відзначення Дня місцевого самоврядування в рамках проведення правової декади за участю студентів Інституту політології та права НПУ ім. М.П. Драгоманова. (05.12.2013 р.)

3 Лекція для старшокласників «Знай свої права» в рамках Всеукраїнського уроку права за участю студентів Інституту політології та права НПУ ім. М.П. Драгоманова. (09.12.2013 р.)

 

Педагогічною радою школи та науково-методичною радою "Пізнання" організована школа науково-методичного партнерства, яка працювала на основі угод: ФЕЛ НТУУ "КПІ" з 2002 р., КНУКІМ 2006р.,КНУХТ з 2008 р., НАУ з 2007 р., НПУ ім. Драгоманова з 2010 р.

 

Проводились профорієнтаційні екскурсії на підприємства:

- екскурсія до Київської кондитерської фабрики «Рошен»;

- екскурсія на фабрику ялинкових прикрас у місті Клавдієво;

- екскурсія бананової ферми в с. Гоголів;

- екскурсія до музею професій «Kids will»;

- екскурсія до музею «Експерементаніум;

- екскурсія до музею протипожежної безпеки;

- відвідування каналу ISTV;

- відвідування профорієнтаційної виставки «Ярмарка професій» в КПДЮ;

- відвідування мотозаводу;

- екскурсія екскурсія до Верховної Ради України.

Класними керівниками 11 класів проведено виховні години на теми: «Моя майбутня професія», «Куди піти вчитись?», на які запрошувалися батьки, представники вузів, технікумів, профтехучилищ. Учні одержували професійну консультацію стосовно вибору певного напрямку навчання або спеціальності, умов вступу, тощо.

 

Правове виховання

На виконання Постанови Кабінету міністрів України від 29.05.1995 № 366 «Про Програму правової освіти населення України», Указу Президента України «Про національну Програму правової освіти населення» від 18.10.2001 3 992/2001 у навчальному закладі № 91 за період 2013-2014 н.р. проводилась правоосвітня та правовиховна робота.

СШ № 91 співпрацювала з такими юридичними клініками та громадськими організаціями:

- Районне управління освіти;

- Служба у справах неповнолітніх;

- Центр соціальної служби для молоді;

- Кримінальна міліція у справах неповнолітніх;

- Центр реабілітації неповнолітніх;

- Районне управління юстиції;

- Київський інститут внутрішніх справ.

 

Профілактика злочинності

У школі проводилася значна робота з профілактики правопорушень, попередження злочинності.

Заступник директора з виховної роботи, психолог, соціальний педагог, класні керівники у співпраці з батьками учнів провели:

- індивідуальні бесіди;

- тематичні виховні години;

- батьківські збори: «Сімейне виховання – головний фактор формування особистості дитини», «Чому життєвий досвід допомагає діяти правильно».

Відбулись:

- зустрічі з працівниками соціальних служб, кримінальної міліції, служби у

справах дітей щодо проведення профілактичної роботи з питань попередження

скоєння злочинів неповнолітніми;

- гра «Вільний мікрофон» (Власний досвід учнів, коли порушувалися права дитини на свобода думки і слова);

- зустріч з начальником СКМСД 4 ВМ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві Твердохлібом С.А. Бесіда з профілактики правопорушень та недопустимості пропусків навчальних занять без поважних причин;

- дискусійний клуб «Всі діти мають право на любов та піклування»;

- анкетування педагогічного колективу СШ № 91 щодо формування безпечної поведінки дітей та підлітків в Інтернет – мережі (в рамках розробки програми тренінгових занять);

- рольова гра «Спасибі – Ні!» (моделювання життєвих ситуацій);

- бесіди з батьками та тематичні виступи на батьківських зборах: «Сімейне виховання-головний фактор формування особистості» та «Агресивна дитина в сім’ї

- методи та прийоми колективного впливу сім’ї на агресивну дитину»;

- робота в групах під час уроків з правознавства: «Визначення поняття «Конфлікт»;

- літера «Н» - перевірка відвідування учнями занять;

- залучення учнів до роботи в гуртках, спортивних секціях та інших творчих об’єднаннях на базі школи та у позашкільних закладах;

- проведення батьківської конференції в рамках всеобучу «Родина» на тему : "Літера "Н" у класному журналі"- забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Шкільна форма учнів школи – запорука створення плідної академічної атмосфери, зміцнення організаційної культури, покращення дисципліни;

- проведення лекцій, бесід, диспутів по запобіганню формування та розвитку залежності від азартних, комп’ютерних ігор та Інтернет-залежності під час проведення педрад, батьківських зборів, засідання учнівського самоврядування «Міст-«М».

Результатом профілактичної роботи навчального закладу щодо попередження правопорушень є те, що на даний час у школі немає учнів, які скоїли правопорушення, або стоять на внутрішньо шкільному обліку та на обліку в кримінальній міліції.

 

Профілактика бездоглядності та безпритульності

Результатом профілактичної роботи з попередження бездоглядності та безпритульності неповнолітніх є те, що дітей, які виховуються в неблагонадійних

сім‘ях та дітей, які ухиляються від навчання, немає.

У навчальному закладі проводяться:

- Виховні години :«Всі діти мають право на любов та

піклування батьків»

- батьківські збори на тему: «Від взаєморозуміння до

взаємодії»,

«Співпраця сім’ї та школи у розвитку інтелектуального

та творчого потенціалу школярів»

- Залучення учнів до роботи в гуртках, спортивних секціях та інших творчих об’єднаннях на базі школи та у позашкільних закладах

- Круглий стіл із запрошенням фахівців-правознавців, студентів інституту права КДПУ ім. Драгоманова на тему: «Бездоглядність підлітків та її наслідки»

- Проведення лекцій, бесід, диспутів по профілактиці насильства в сім’ї та дитячої безпритульності. Рейди по виявленню не благодійних сімей, у яких є діти шкільного віку

- Посильна матеріальна допомога дітям із неблагонадійних сімей, дітям, які опинились у складних життєвих ситуаціях) термінове лікування), а також дітям пільгових категорій( батьківські комітети класів, школи)

- Виявлення та облік дітей віком 6-16 років,що проживають в мікрорайоні школи

- Проведення батьківської конференції в рамках всеобучу «Родина» на тему : "Літера "Н" у класному журналі"- забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. Шкільна форма учнів школи – запорука створення плідної академічної атмосфери, зміцнення організаційної культури, покращення дисципліни.

- Проведення лекцій, бесід, диспутів по запобіганню формування та розвитку залежності від азартних, комп’ютерних ігор та Інтернет-залежності під час проведення педрад, батьківських зборів, засідання учнівського самоврядування «Міст-М».

Соціально - психологічна служба

Психологічна служба в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за № 687/16703.

Відомості про працівників психологічної служби СШ № 91:

1) Рашковська Ілона Владиславівна, практичний психолог (0,5 ставки, сумісник), вища освіта, психолог-методист, спеціаліст вищої категорії, Заслужений працівник освіти України. 1989 рік - Київський педагогічний інститут імені Горького, 1992 рік - Київський педагогічний інститут імені М.П.Драгоманова. Стаж роботи: 24 роки і 9 місяці

2) Зимовський Дмитро Станіславович, практичний психолог, соціальний педагог (0,5 +0,5; працівник за основним місцем роботи), вища освіта, 2007 рік – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. Психолог-спеціаліст першої категорії, соціальний педагог – спеціаліст вищої категорії. Стаж роботи – 10 років 1 місяць,

Головною метою діяльності психологічної служби спеціалізованої школи № 91 є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології та соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально – виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів в системі освіти.

Основна проблема методичного об’єднання працівників психологічної служби СШ № 91 на 2013 – 2014 навчальний рік :„Створення у навчальному закладі умов для різностороннього та особистого розвитку учня в умовах пробільності освіти”.

У рамках визначеної діяльності соціально-психологічна служба школи працювала над вирішенням наступних завдань:

 • Збереженням та зміцненням психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
 • Розвитком соціально-психологічних компетентностей учнів, а саме: комунікативністю, успішною адаптивністю, емпатійністю, толерантністю тощо;
 • Розвитком здібностей до професійного самовизначення та самореалізації;
 • Розвитком обдарованих дітей;
 • Актуалізацією позитивного мислення учасників навчально-виховного процесу;
 • Розвитком доброзичливих, прозорих стосунків у педагогічному колективі школи;

Проводилась робота з агресивними дітьми, для яких створена індивідуальна програма допомоги.

Проведено ряд тренінгів, годин спілкування та інформаційних годин:

 • «В гармонії з собою»
 • «Мій Всесвіт»
 • «Що потрібно знати про свій характер»
 • «Психологічні причини етнічних конфліктів»
 • «Сутність ксенофобії»
 • «Проблеми етнічної і релігійної нетерпимості»
 • «Поважай себе-поважай інших»
 • «Я серед людей»
 • «Що таке толерантність»
 • Творча робота «Дерево толерантності»
 • «Праця неповнолітніх»
 • «Злочин можна попередити»
 • «Захистимо себе від насилля»
 • «Попередження торгівлею людьми»
 • «Визнач свою позицію»
 • «Не такий як всі»
 • «В чужій країні»
 • «Обираємо своє майбутнє»
 • «Влаштовуємось на роботу»

У старших класах було проведено лекцію «Особливості пізнавальної сфери дітей», «Розвиток емоційного світу дітей», а також тренінг «Доброзичливий клас».
Була проведена робота
, направлена на розвиток емоційно-вольової сфери молодших школярів та психологічний тренінг для молодших школярів. У всіх класах школи психологом була проведена психологічна просвіта з батьками, тематика якої розроблена окремо. Продовжувалася роз'яснювальна робота серед батьків, які рідко бувають у школі і практично не знайомі зі створеними умовами навчання і виховання учнів.
З учнями старших класів проводились заняття з формування знань, умінь і навичок із збереження здоров'я. Завдяки цим заняттям підвищилась соціальна компетентність учнів з питань здорового способу життя. Багато часу було присвячено темі «Профілактика насилля». Проведено ряд теоретичних занять з даної теми, відео лекторій «Станція призначення – життя», попередження торгівлі людьми, а також вихованню толерантності до людей.

Було проведено ряд бесід в рамках тематичних тижневиків, ігротека для учнів молодшої школи: «Знай свої права», перегляд навчальних відеороликів, відеофільмів, «Зроби свій правильний вибір», «Живі іграшки», «Документ», «Мечта». Профілактичні бесіди з учнями щодо поведінки під час навчально – виховного процесу, зниження рівня успішності через погану поведінку, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх, «Відповідальність за вживання слабоалкогольних, тютюнових виробів», бесіда з учнями та батьками «Суєцид неповнолітніх», «Вплив паління на організм людини», бесіда «Основні положення ООН та права дитини і норм родинного виховання», «Профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Методи первинної профілактики наркоманії та ВІЛ-інфекції», «Про наслідки абортів» проведені уроки гендерної грамотності «Ми різні, але рівні», виступи на батьківських зборах, на класних годинах, відвідування сімей учнів, що потребують додаткової уваги. Виховні заходи «За здоровий спосіб життя», урок «Твоє здоров'я та паління ».

Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками

У читальному залі бібліотеки надавалася допомога учнями, які працювали над темами творів, рефератів, роботами шкільного конкурсу Малої Академії наук, підготовки до уроків в дні самоврядування (Всього 282 учні) та вчителями при підготовці до педрад, курсових робіт та оформлення матеріалів атестації (34 учителі).

В довідково-бібліографічне обслуговування включено щоденне оформлення та систематизація каталогу, своєчасне і постійне інформування педагогів про нові надходження до бібліотеки.

Бібліотека забезпечена підручниками:

 • Початкова школа - 100%;
 • 5 – 9 класи - 100%;
 • 11 класи - 100% .

Бібліотека має читальний зал, в якому щоденно працюють в середньому 5 – 6 учнів

8. Організація харчування та медичного забезпечення учнів

 

Медичне обслуговування здійснює дитяча лікарня № 2 Шевченківського району м. Києва (медсестра Н.В.Стрижалковська).

Медичний кабінет обладнаний згідно з вимогами: 2-а робочих столи, холодильник, кушетка, медична шафа для ліків, шафа для медичних документів, медичний металевий стіл для проведення щеплень, прилад вимірювання росту, ваги, прилад для визначення зору, апарат для виміру тиску, тощо.

Допуск до занять з фізичної культури здійснюється при наявності щорічного медичного огляду у спеціалістів, розподіл на групи здоров’я та групи з фізичної культури з урахуванням обмежень та звільнень від фізичних навантажень.

Проводиться вітамінізація учнів молодшої школи у весняно-осінній період – це фіксується у відповідному журналі медичною сестрою.

Дані диспансеризації учнів зареєстровані в листках здоров’я кожного класу. Під постійним контролем адміністрації санітарно-просвітницька робота: профілактика туберкульозу, СНІДу, педикульозу, грипу, застудних захворювань, грипу, травматизму, сказу, лептоспірозу, захворювань шкіри, гострих інфекційних захворювань. Члени трудового колективу щорічно проводять обов’язковий профілактичний медичний огляд та мають «Особисту медичну книжку» (відповідно до наказу МОЗУ від 21.02.2013 № 150)

Організація харчування – один із пріоритетних напрямків діяльності навчального закладу. За якістю, калорійністю продукції, нормами харчування, дотриманням санітарних норм, бракеражем сирої та готової продукції здійснюють контроль адміністрація, інспектор з харчування, дієтсестра та комісія з громадського контролю.

Учні початкової школи та пільгових категорій отримують безкоштовне харчування. Гарячими обідами забезпечені учнів 5-11 класів (за кошти батьків -6,50 грн.) відповідно до циклічного двотижневого меню.

В асортименті шкільного буфету відсутні продукти, що заборонені наказом МОНУ та МОЗУ від 15.08.2006 № 620/563.

Особлива увага у школі приділяється безпеці життєдіяльності та дотриманню протипожежних норм.

Соціальний паспорт школи

З метою належної організації роботи з питань охорони дитинства, своєчасного виявлення дітей, що залишилися без піклування батьків, захисту їх законних прав та інтересів, у школі створено банк даних дітей пільгових категорій, а саме:

Рік

Напів сиро

ти

Під

опікою

Неповні

сімї

Матері одиначки

Чорно

бильці

Багато

дітні

Інв

аліди

Обда

ровані діти

2013-2014

8

3

51

3

7

9

3

27

 

Адміністрацією школи здійснювався контроль за проведенням роботи з питань опіки над неповнолітніми. Соціально-психологічною службою школи взято під особистий контроль захист правових інтересів неповнолітніх учнів школи - напівсиріт, під опікою, малозабезпечених, дітей, яких виховують одинокі матері, дітей із багатодітних сімей. Адміністрація школи разом з комісією з питань охорони дитинства та класними керівниками проводили обстеження матеріально-побутових умов дітей пільгових категорій для надання їм соціальної допомоги.

Діти під опікою отримали безкоштовну шкільну форму до нового навчального року та безкоштовні Новорічні подарунки.

Створювались умови для змістовного відпочинку і дозвілля дітей пільгових категорій.

Діяльність органів учнівського самоврядування «Міст-М»

«Міст – М» діє на підставі Статуту, Положення про вибори Голови Ради Старшокласників, Тристоронньої угоди про співпрацю між адміністрацією школи, об’єднанням батьків, шкільною радою старшокласників. Головним завданням співробітництва є розвиток соціальної активності учнівської молоді шляхом залучення до ділової участі в демократичному самоуправлінні, формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток стимулювання, реалізації її творчого потенціалу, життєвої компетенції, розвиток творчості та здібностей, почуття національної свідомості.

Ми молодь, Ми сила, ми все подолаєм

Усіх наших друзІв ми разом з’єднаєм

З’єднаєм і зробимо щаСтя в житті

У кожному домі Та в кожній сім’ї

Девіз наш сьогодні – вперед ти іди

Ступаємо разоМ наступні віки!

 

Під таким гаслом працювало учнівське самоврядування

СШ № 91 «Міст – М»

Структура шкільного самоврядування старшокласників:

Міністерство соціального захисту,

Міністерство внутрішніх справ,

Міністерство охорони природи,

Міністерство інформації,

Міністерство культури,

Міністерство освіти,

Прес - центр

 

Засади діяльності самоврядування: демократизм, відвертість і взаємна проінформованість, толерантність, наступність.

Напрямки діяльності та основні функції:

 1. Організація учнівського дозвілля:

а). підготовка і проведення спортивно – оздоровчих акцій;

б). проведення навчально – пізнавальних тематичних декад;

в). проведення загальношкільних розважальних заходів;

г). співпраця зі шкільними клубами.

 1. Організація шкільної учнівської дисципліни і порядку:

а). контроль за відвідуванням школи;

б). організація чергування по школі;

в). контроль за належним виглядом учнів;

г). організація роботи з благоустрою шкільної території;

д). організація роботи по збереженню шкільного майна, підручників.

 1. Інформаційне висвітлення шкільних питань, подій, проблем:

а). організація щотижневих випусків шкільних газет;

б). організація випуску інформаційних листів, тематичних газет;

в). підготовка і проведення шкільних соціально-психологічних досліджень.

 1. Формування власного бюджету.
 2. Підбивання підсумків проведеної роботи:

а). заслуховування звітів роботи органів учнівського самоврядування;

б). аналіз виконаної роботи;

в). загальне планування подальшої діяльності.

Взяли участь:

- у міському заході прес-толока в КПДЮ (27.11.2013);

- у районному конкурсі “Пресс-Код” (конкурс на найкращу друковану шкільну газету”) (14.01.2014);

- прес-бій. Конкурс фотокореспондентів газет (КПДЮ) (17.01.2014);

- участь у районному конкурсі шкільних редакцій «Прес-марафон». Команда «СУПЕРРЕД 91» (14.03.2014).

 

Співпраця із сільськими школами.

На виконання наказу Головного управління освіти і науки КМДА № 1 від

05.01.1998р. укладено угоду про співпрацю з Великополовецькою середньою школою Сквирського району Київської області (угода від 30 серпня 2001р., діє до 30 серпня 2016р.) та укладено угоду про співпрацю із спеціалізованою школою № 1 з поглибленим вивченням англійської мови м. Івано-Франківськ (угода від 11 жовтня 2004р., діє до 21 жовтня 2016р.)

Основні цілі співробітництва:

 1. Сприяння впровадженню законів України про освіту та державну мову.
 2. Організація та забезпечення високого рівня фундаментальної підготовки учнів СШ № 91 та учнів шкіл – партнерів на базі семінарських та практичних занять (взаємообмін учнівськими колективами, педагогами на період проведення занять).
 3. Навчальна, консультативна, інформаційна та методична допомога вчителям сільської школи при організації занять з фундаментальних дисциплін та профорієнтації.
 4. Створення комплексу навчально–методичної літератури з фундаментальних дисциплін для самопідготовки та підготовки до вступних іспитів в вищі, спеціальні учбові заклади сільської молоді бібліотечним фондом, педагогічним колективом СШ № 91.

За період 2013-2014 були проведені наступні заходи:

- спільне засідання батьківського всеобучу «Родина» СШ № 91 з представниками Великополовецької середньої школи Сквирського району Київської області з нагоди святкування Дня Соборності та Свободи України України (21.01.2014).Свято Короваю.

- театральна педагогіка. Обмін досвідом між шкільною аматорською театральною студією «ШАНС» СШ № 91 та учнівського самоврядування Великополовецької середньої школи Сквирського району Київської обл. (25.12.2013р.) Спектакль шкільної театральної студії «ШАНС» «Вечори на хуторі 91-ї школи поблизу Чкаловського парку» (музично-обрядово-різдвяна фантазія за твором М. Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки»).

- Урочисте зібрання з нагоди 25-ї річниці виведення військ з Афганістану «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього…» на базі шкільного музею 40-ї армії «Дороги, опалені війною…» із запрошенням партнерів в освіті - представників спеціалізованої школи № 1 з поглибленим вивченням англійської мови м. Івано-Франківська. ( 18 лютого 2014 року);

Міжнародні зв’язки

На виконання наказу Головного управління освіти і науки КМДА № 187 від 30.10.1998 р. «Про розширення партнерських стосунків з навчальними закладами інших держав» укладено безстрокові угоди та протокол намірів про співробітництво з навчальними Японії (від 21.04.2003 р.), Франції (від 04.11.2005 р.), в яких передбачено встановлення безпосередніх контактів між закладами освіти, обмін інформацією про специфіку столичної освіти, шляхи її реформування, зміни в навчальних планах і програмах, обмін досвідом роботи в галузі передових педагогічних технологій, стажування та мовна практика вчителів та учнів, проведення міжнародних семінарів, практикумів, курсів по вдосконаленню мов, організацію спільного відпочинку учнів на базі літніх таборів.

- 21.04.2003 р. Благодійним фондом Японії школі присвоєно звання «Школи Миру». За період 2013-2014 н. р. проводилася тісна співпраця з представниками Благодійного фонду «Зірки світу». Відбулася дружня переписка (листування) між фондом та вчителями школи № 91. Відповідно до Угоди про співпрацю представники Школи миру СШ№ 91 учениця 9-А класу Андросенко Ольга, член учнівського самоврядування «Міст-М та Андросенко Т.І., голова ради навчального закладу і фонду «Зірки миру» взяли участь у заходах українсько-японського фонду «Безпека продуктів харчування. Фокусіма-Чорнобиль».

- На виконання Угоди про співпрацю Київської французької школи та СШ № 91 відбулись:

- виступ в СШ № 91 французької школи в рамках благодійного міжнародного Фестивалю дитячої творчості та до Дня Святого Миколая (18 грудня 2013 року)

- 13 червня 2014 року відбулося свято української культури, яке цього року поєдналося зі святом початкової школи. Дітей, батьків, гостей привітали директор СШ № 91 Тамара Крик та директор Київської французької школи п. Олександр Неделек.

Така плідна співпраця свідчить про те, що українські освітяни підтримують європейські інтеграційні процеси.

-укладено угоду між СШ № 91 та Благодійним фондом «Ліга Меценатів Гуманного Дитинства»,

Міжнародний проект «Galleri art help kids» (угода від 01.09.2009 р. безстрокова).

На виконання Угоди відбулись наступні заходи:

- участь у першому соціо-культурному Фестивалі «Українські дні гуманного дитинства» та Всеукраїнському творчому конкурсі «Справжні емоції» у Національному Заповіднику «Софія Київська» (жовтень 2013року);

- майстер-класи гуртка образотворчого мистецтва «Мальви» СШ № 91 з пісочної Анімації в рамках проведення ІІІ туру Всеукраїнського творчого конкурсу «Справжні емоції» свята «Великодня» в СШ № 91» ( квітень 2014року);

- участь у щорічному фестивалі шоколаду ( квітень – травень 2014р.)

- постійно діючі благодійні аукціони дитячих робіт з подальшим перераховуванням коштів на рахунки дитячих будинків.

- громадська благодійна організація «Пам'ять без кордонів».

(На виконання Угоди про співпрацю з Київською міською та районною Спілками ветеранів воїнів – інтернаціоналістів - співпраця з лютого 2012 року);

Спільні заходи за участю:

- представників Ради ветеранів Великої Вітчизняної війни та Київської міської та районної Спілки ветеранів воїнів – інтернаціоналістів;

- членів правління Громадської організації «Пам'ять без кордонів».

- курсантів Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

- партнерів в освіті, партнерів по міжнародній діяльності;

- учнів та педагогів СШ № 91.

1. Відвідування Київського фестивалю військово-патріотичної пісні «Доля вибрала нас» до 25-річчя виводу радянських військ з Афганістану (13.09.2013)

2. Екскурсія до с. Нові Петрівці (22.11.2013)

3. 18 лютого 2014 р. відбулося урочисте зібрання з нагоди 25-ї річниці виведення військ з демократичної республіки Афганістан, Дня захисника Вітчизни «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього…».

4. Екскурсія залами музею «Караван пам’яті» з переглядом відео- та фотоматеріалів.

5. Вшанування пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів - запалення Свічки пам’яті та покладання квітів до музейної скульптури Скорботної матері, а також панахида за участю студентів духовної академії при Михайлівському Золотоверхому соборі

6. Відвідування Музею-кімнати бойової Слави Спілки ветеранів Афганістану Шевченківського району.

7. Поповнення новими експонатами мистецької галереї відомих художників України «Пам'ять без кордонів на базі СШ № 91( 18 лютого 2014р.).

 

 

Внутрішньошкільний контроль

Це всестороннє вивчення й аналіз навчально – виховного процесу з метою координації всієї роботи відповідно до поставлених завдань і направлений на забезпечення оптимальної організації навчання і виховання школярів.

Мета внутрішньошкільного контролю:

· збір оперативної інформації про стан керованих підсистем;

· поширення передового педагогічного досвіду;

· підвищення рівня навчальних досягнень школярів;

· підвищення рівня вихованості школярів;

· своєчасне виявлення (обов’язково з’ясування причин) й виправлення, попередження помилок, недоліків в організації та здійсненні навчально – виховного процесу;

· кваліфікована допомога педагогам у підвищенні педагогічної майстерності, в оволодінні сучасними технологіями, ефективними методами навчання і виховання.

Аспекти внутрішньошкільного контролю

Наслідки контролю додаються.

1. Організація роботи і контроль за охоплення дітей і підлітків шкільного віку повною середньою освітою.

2. Контроль за здійсненням:

· матеріальної допомоги дітей пільгових категорій;

· гарячого харчування;

· медичного обслуговування;

· підготовки учнів до школи.

3. Організація роботи і контроль за виконанням законодавчих, нормативно – правових документів про освіту, власних рішень.

4. Контроль за станом планування різних ділянок роботи школи та якістю виконання планів.

5. Контролю за:

· естетикою шкільних приміщень;

· зміцнення матеріальної бази навчально – виховного процесу та ефективним її використанням;

· дотриманням санітарно – гігієнічних норм;

· фізкультурно – оздоровчою роботою;

· соціальним захистом учасників навчально – виховного процесу;

· методичною роботою;

· результативністю самоосвітньої роботи, курсової перепідготовки;

· впровадження у навчально – виховних процес, учительську діяльність передового педагогічної досвіду, інноваційних технологій.

6. Контроль за:

· якістю уроків і позакласних заходів;

· станом викладання навчальних предметів;

· рівнем навчальних досягнень школярів та сформованістю компетенцій;

· позакласною та позашкільною роботою;

· організацією учнівського самоврядування;

· рівнем вихованості школярів;

· різними напрямками виховної роботи;

· роботою з батьками та громадськістю.

7. Вивчення системи роботи вчителів, що атестуються.

8. Вивчення системи роботи, системи уроків, класних, позакласних заходів учителів, класних керівників, педагога – організатора, бібліотеки з окремих питань (якщо є потреба відповідно до перспективного вивчення цих питань).

9. Контролю за роботою науково – методичного закладу.

10. Контроль за веденням шкільної документації.

11. Контроль за станом господарської діяльності.

Створення власної системи інформаційного забезпечення: шкільна преса, використання мережі INTERNET.

 

Розповісти про події шкільного життя своїм ровесникам, батькам, громадськості не тільки у своєму районі, а й у місті, державі, за кордоном – мета інформаційного напрямку роботи закладу. Створено відеотеку: навчально-методичну, військово-патріотичну, соціально-побутову; висвітлено в пресі та телевізійних новинах «За київським часом», УТН, шкільні новини. Працює сайт школи в мережі INTERNET. Створено презентації з виховної роботи школи за темами: військово-патріотична діяльність, миротворча, міжнародні партнерські зв’язки в освітній та виховній роботі, склад та напрямки роботи самоврядування «Міст-М».

 

Робота з батьками.

Розроблена Програма «Спільність дій сім’ї та школи в розвитку творчого потенціалу школярів» активно втілюється в життя, бо її мета - це «Партнерство в ім’я духовного становлення особистості, здоров’я дитини, її соціокультурного та інтелектуального розвитку».

Форми роботи набули широкого загалу та отримали високу оцінку батьківської громадськості за: спільні перевірки знань із предметів; акції «Турбота», «Милосердя», дні Гуманного дитинства; родинні свята «Від роду до роду»; виставки «Світ наших захоплень»; презентації, дні відкритих дверей; батьківський фонд «Співробітництво» для підтримки матеріально-технічної бази навчального закладу та інноваційної експериментальної діяльності, а саме:

- оформлення шкільних приміщень відповідно сучасним смакам і потребам;

- поповнення комп’ютерною технікою, новітніми телекомунікаційними приладами, інтерактивними дошками, наочністю навчальних кабінетів;

- укомплектування посудом шкільної їдальні та підтримка санітарно-гігієнічного стану цього ж приміщення та туалетних кімнат;

- підтримка сайту школи та мережі Інтернет;

- робота з обдарованими дітьми – організаційні аспекти підготовки до МАН, проведення науково-експериментальної роботи, моральне заохочення переможців та активних учасників;

- підтримка виставки «Караван пам’яті» за сприяння громадських організацій: Київської міської спілки ветеранів Афганістану, МГО «Пам'ять без кордонів» та зосередження зусиль щодо підтримки шкільного музею.

Структура батьківського комітету – це навчально-виховна, господарська, соціального захисту та фінансова комісія. Актив працює творчо, підтримує ініціативи директора, адміністрації, шкільного самоврядування, і поки цей ланцюжок нерозривний, сім’я буде міцною, дружньою і щасливою.

 

 

Інформація про перевірки за 2013-2014 навчальний рік

№ з/п

Дата

Зміст перевірки

ПІБ перевіряючого

1.

18.06.

2013

Об’їзд – огляд ЗНЗ : підготовка до нового навчального року

Головний спеціаліст РУО

Маковська В.М., методист РНМЦ Василенко Ж.І.

2.

27.08.

2013

Позапланова перевірка підготовки ЗНЗ до нового навчального року

ГУ Держсанепідслужби у місті Києві Шокун І.І., Гузій Н.І.

3.

10.09.

2013

Обстеження мовлення учнів початкових класів

Логопед

4.

11.09

.2013

Профілактична бесіда про неприпустимість пропусків уроків без поважних причин

 

Начальник ВКМСД ТВМ 4 Шевченківського РУ , майор міліції Твердохліб С.А.

5.

19.09.

2013

Профілактична бесіда з ПДР у початковій школі

Інспектор ВДАЇ Шевченківського РУ ст.лейтенант міліції Ковбаса А.В.

6.

04.10.

2013

Укладання Угоди про співпрацю

о/у ВКМСД Шевченківського РУ ГУ МВС лейтенант міліції

Тищенко К.С.

7.

08.10.

2013

Планова перевірка( обстеження). Відбор проб на бак. дослідження, взяття змивів на БГКП та відбір обіду на калорійність, проф. менінгокок.

Шевченківське районне лабораторне відділення ВП «Оболонський міжрайонний відділ»

Бризгалов О.О., фельдшер сан. Відділення ДУ «Київський МЛЦ ДСЕСУ» Денисенко О.М.

8.

09.10.

2013

Планова перевірка дотримання санітарного законодавства

Шевченківський відділ Оболонського міжрайонного Управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, заступник начальника

Запорожець С.І.

9.

15.10.

2013

День закінчення перевірки, отримання акту перевірки.

Шевченківський відділ Оболонського міжрайонного Управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, заступник начальника

Запоррожець С.І.

10.

21.10.

2013

Профілактична бесіда з ПДР у початковій школі

Інспектор ВДАЇ Шевченківського РУ ст.лейтенант міліції Ковбаса А.В.

11.

08.11.

2013

1.Перевірка організації навчально – виховного процесу в 1-х,5-х класах(акт додається).

2.Про обіг готівкових коштів та позабюджетних(виконання наказу РУО)

Головний спеціаліст РУО Попова Т.Л., завідуюча РНМЦ Петрова О.Ю.

12.

11.11.

2013

Відвідування щодо розміщення інформації та профілактичної роботи на інформаційному стенді.

о/у ВКМСД Шевченківського РУ ГУ МВС Салівон Ю.С.

13.

12.11.

2013

Проведено профорієнтаційну роботу з учнями 11-х класів

Старший інспектор ППВОЗ Петруша М.І.

14.

20.11.

2013

Профілактична робота з дітьми з ПДР

Інспектор ВДАЇ Шевченківського РУ ст.лейтенант міліції Ковбаса А.В.

15.

14.01.

2014

Профілактична бесіда з дітьми з ПДР

Інспектор ВДАЇ Шевченківського РУ ст.лейтенант міліції Ковбаса А.В.

16.

05.02.

2014

Перевірка протипожежного стану приміщень

Начальник караулу,Шевченківське РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Баран О.О.

17.

15.04.

2014

Лекція з профорієнтації від компанії по працевлаштуванню студентів та школярів

ТОВ «Проект Атмосфера» , Пушкар А.В.

18

16.04.

2014

Перевірка протипожежного стану приміщень

Шевченківське РУ ГУ ДСНС України в м. Києві, майор служби цивільного захисту Запасний З.М.

19.

06.05.

2014

Диспансерний огляд учнів стоматологом

КНП «Консультативно – діагностичний центр» філія №6 Шевченківського району. Лікар – стоматолог Загурська М.І.

20.

20.05.

2014

Лекція та вікторина з учнями 11 класу з питань податкового законодавства

ГДІ ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві , навчальник інформаційно – комунікаційного відділу

Засімова О.С.

21.

20.05.

2014

Інформаційне – профілактичне відвідування на тему недопустимості бездоглядності серед дітей

о/у ВКМСД Шевченківського РУ ГУ МВС лейтенант міліції

Тищенко К.С.

22.

28.05.

2014

Планова перевірка. Відбір проб зразків харчових продуктів на бак. та хімічні дослідження та змиви на БГКП, я/г.

Шевченківське районне лабораторне відділення ВП Оболонського міжрайонного управління, фельдшер сан. відділення ДУ «Київський МЛЦ ДСЕСУ» Кириленко Н.І.

23.

29.05.

2014

Планова перевірка санітарно-гігієнічного стану приміщень школи.

Шевченківський відділ Оболонського міжрайонного Управління Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві, , головний спеціаліст Ухань М.М.

 

 

 

 

Міжнародне партнерство

Міжнародне партнерство

На виконання Угоди про співпрацю СШ № 91 та ТОВ "Київська французька школа" 13 червня 2014 року відбулося свято української культури, яке цього року поєдналося зі святом початкової школи. Дітей, батьків, гостей привітали директор СШ № 91 Тамара Крик та директор Київської французької школи п. Олександр Неделек.

Учні французької школи виконували українські пісні та завзято танцювали, навіть продемонстрували гостям інсценізацію казки «Ріпка» Івана Франка. Вдячністю за чудовий святковий настрій та надією на подальше співробітництво був солодкий подарунок від учнівсько-педагогічного колективу СШ № 91. 

Останнє оновлення (П'ятниця, 13 червня 2014, 18:18)